FORVALTNINGSDATABASEN

BREMANGER, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BREMANGER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 27 20 47 19 10 29 8 10 18
1981 30 23 53 22 10 32 8 13 21
1982 26 25 51 20 11 31 6 14 20
1983 28 25 53 22 10 32 6 15 21
1984 23 26 49 20 11 31 3 15 18
1985 21 27 48 19 10 29 2 17 19
1986 21 27 48 19 11 30 2 16 18
1987 21 27 48 19 10 29 2 17 19
1988 19 32 51 17 14 31 2 18 20
1989 21 30 51 19 13 32 2 17 19
1990 21 33 54 19 11 30 2 22 24
1991 21 38 59 20 10 30 1 28 29
1992 22 42 64 21 14 35 1 28 29
1993 18 46 64 17 16 33 1 30 31
1994 12 44 56 11 15 26 1 29 30
1995 13 42 55 12 13 25 1 29 30
1996 11 43 54 10 16 26 1 27 28
1997 10 42 52 10 12 22 30 30
1998 11 39 50 11 14 25 25 25
1999 12 34 46 10 13 23 2 21 23
2000 15 13 28 14 6 20 1 7 8
2001 15 13 28 14 6 20 1 7 8
2002 6 12 18 6 5 11 7 7
2003 5 10 15 5 5 10 5 5
2004 7 9 16 7 5 12 4 4
2005 7 9 16 7 6 13 3 3
2006 7 7 14 7 4 11 3 3
2007 7 6 13 7 3 10 3 3
2008 6 9 15 6 5 11 4 4
2009 6 8 14 6 4 10 4 4
2010 7 7 14 7 4 11 3 3
2011 6 9 15 6 2 8 7 7
2012 7 10 17 7 3 10 7 7
2013 5 6 11 5 2 7 4 4
2014 4 6 10 4 3 7 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BREMANGER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23.1 14.6 37.7 19.0 10.0 29.0 4.1 4.6 8.7
1981 26.1 15.7 41.8 22.0 10.0 32.0 4.2 5.7 9.8
1982 23.0 17.0 39.9 20.0 11.0 31.0 3.0 6.0 8.9
1983 25.0 16.8 41.8 22.0 10.0 32.0 3.0 6.8 9.8
1984 20.8 17.0 37.8 20.0 11.0 31.0 0.8 6.0 6.8
1985 20.1 17.5 37.5 19.0 10.0 29.0 1.1 7.4 8.5
1986 20.1 17.4 37.5 19.0 11.0 30.0 1.1 6.4 7.5
1987 19.8 17.0 36.9 19.0 10.0 29.0 0.8 7.0 7.9
1988 18.1 22.2 40.4 17.0 14.0 31.0 1.1 8.2 9.4
1989 20.1 19.6 39.7 19.0 13.0 32.0 1.1 6.6 7.7
1990 20.1 19.3 39.5 19.0 11.0 30.0 1.1 8.3 9.5
1991 20.2 20.6 40.8 20.0 10.0 30.0 0.2 10.6 10.8
1992 21.2 22.9 44.1 21.0 14.0 35.0 0.2 8.9 9.1
1993 17.2 25.6 42.8 17.0 16.0 33.0 0.2 9.6 9.8
1994 11.2 28.6 39.9 11.0 15.0 26.0 0.2 13.6 13.9
1995 12.2 26.6 38.8 12.0 13.0 25.0 0.2 13.6 13.8
1996 10.1 28.7 38.8 10.0 16.0 26.0 0.1 12.7 12.8
1997 10.0 23.6 33.6 10.0 12.0 22.0 11.6 11.6
1998 11.0 24.9 35.9 11.0 14.0 25.0 10.9 10.9
1999 11.2 23.5 34.7 10.0 13.0 23.0 1.2 10.5 11.7
2000 14.6 9.1 23.7 14.0 6.0 20.0 0.6 3.1 3.7
2001 14.6 8.4 23.0 14.0 6.0 20.0 0.6 2.3 2.9
2002 6.0 8.4 14.4 6.0 5.0 11.0 3.4 3.4
2003 5.0 8.2 13.2 5.0 5.0 10.0 3.2 3.2
2004 7.0 7.1 14.1 7.0 5.0 12.0 2.1 2.1
2005 7.0 7.5 14.5 7.0 6.0 13.0 1.5 1.5
2006 7.0 5.5 12.5 7.0 4.0 11.0 1.5 1.5
2007 7.0 4.5 11.5 7.0 3.0 10.0 1.5 1.5
2008 6.0 6.7 12.7 6.0 5.0 11.0 1.7 1.7
2009 6.0 6.2 12.2 6.0 4.0 10.0 2.2 2.2
2010 7.0 5.7 12.7 7.0 4.0 11.0 1.7 1.7
2011 6.0 6.6 12.6 6.0 2.0 8.0 4.6 4.6
2012 7.0 6.8 13.8 7.0 3.0 10.0 3.8 3.8
2013 5.0 4.3 9.3 5.0 2.0 7.0 2.3 2.3
2014 4.0 4.8 8.8 4.0 3.0 7.0 1.8 1.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BREMANGER (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 47 0.0 37.7 0.0
1981 53 0.0 41.8 0.0
1982 51 0.0 39.9 0.0
1983 53 0.0 41.8 0.0
1984 49 0.0 37.8 0.0
1985 48 0.0 37.5 0.0
1986 48 0.0 37.5 0.0
1987 48 0.0 36.9 0.0
1988 51 0.0 40.4 0.0
1989 51 0.0 39.7 0.0
1990 54 0.0 39.5 0.0
1991 59 0.0 40.8 0.0
1992 64 0.0 44.1 0.0
1993 64 0.0 42.8 0.0
1994 56 0.0 39.9 0.0
1995 55 0.0 38.8 0.0
1996 54 0.0 38.8 0.0
1997 52 0.0 33.6 0.0
1998 50 0.0 35.9 0.0
1999 46 0.0 34.7 0.0
2000 28 0.0 1.5 23.7 0.0
2001 28 0.0 1.6 23.0 0.0
2002 18 0.0 1.1 14.4 0.0
2003 15 0.0 0.9 13.2 0.0
2004 16 0.0 1.0 14.1 0.0
2005 16 0.0 1.0 14.5 0.0
2006 14 0.0 0.9 12.5 0.0
2007 13 0.0 0.8 11.5 0.0
2008 15 0.0 0.9 12.7 0.0
2009 14 0.0 0.9 12.2 0.0
2010 14 0.0 0.9 12.7 0.0
2011 15 0.0 0.9 12.6 0.0
2012 17 0.0 1.1 13.8 0.0
2013 11 0.0 0.7 9.3 0.0
2014 10 0.0 0.6 8.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BREMANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BREMANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BREMANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:10 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I BREMANGER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:4 NAV SOGN OG FJORDANE NAV BREMANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
4:7:15:17:4 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT BREMANGER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0