FORVALTNINGSDATABASEN

AVERØY, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AVERØY (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30 16 46 29 5 34 1 11 12
1981 34 21 55 32 8 40 2 13 15
1982 37 23 60 35 9 44 2 14 16
1983 34 27 61 33 7 40 1 20 21
1984 30 26 56 29 8 37 1 18 19
1985 29 27 56 26 7 33 3 20 23
1986 27 23 50 26 5 31 1 18 19
1987 24 28 52 22 4 26 2 24 26
1988 22 32 54 22 5 27 27 27
1989 23 30 53 23 5 28 25 25
1990 22 36 58 21 5 26 1 31 32
1991 19 36 55 18 8 26 1 28 29
1992 26 37 63 21 10 31 5 27 32
1993 22 46 68 19 10 29 3 36 39
1994 17 43 60 15 13 28 2 30 32
1995 19 41 60 17 8 25 2 33 35
1996 19 42 61 17 13 30 2 29 31
1997 19 38 57 16 12 28 3 26 29
1998 21 37 58 18 9 27 3 28 31
1999 19 27 46 17 8 25 2 19 21
2000 15 14 29 13 4 17 2 10 12
2001 14 13 27 12 7 19 2 6 8
2002 15 15 30 13 6 19 2 9 11
2003 12 9 21 10 5 15 2 4 6
2004 9 8 17 8 6 14 1 2 3
2005 7 13 20 7 4 11 9 9
2006 8 11 19 8 5 13 6 6
2007 7 10 17 7 5 12 5 5
2008 8 9 17 8 6 14 3 3
2009 5 10 15 5 7 12 3 3
2010 5 8 13 5 3 8 5 5
2011 3 10 13 3 5 8 5 5
2012 3 9 12 3 4 7 5 5
2013 4 7 11 4 3 7 4 4
2014 4 6 10 4 2 6 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AVERØY (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 29.8 10.4 40.1 29.0 5.0 34.0 0.8 5.4 6.1
1981 33.5 14.3 47.8 32.0 8.0 40.0 1.5 6.3 7.8
1982 36.6 15.8 52.4 35.0 9.0 44.0 1.6 6.8 8.4
1983 33.8 17.1 50.9 33.0 7.0 40.0 0.8 10.1 10.9
1984 29.7 17.0 46.7 29.0 8.0 37.0 0.7 9.0 9.7
1985 27.7 17.0 44.7 26.0 7.0 33.0 1.7 10.0 11.7
1986 26.7 14.0 40.7 26.0 5.0 31.0 0.7 9.0 9.7
1987 23.5 16.3 39.8 22.0 4.0 26.0 1.5 12.3 13.9
1988 22.0 19.3 41.3 22.0 5.0 27.0 14.3 14.3
1989 23.0 18.4 41.4 23.0 5.0 28.0 13.4 13.4
1990 21.0 20.2 41.3 21.0 5.0 26.0 0.1 15.2 15.3
1991 18.0 22.8 40.8 18.0 8.0 26.0 0.1 14.8 14.8
1992 21.8 22.9 44.6 21.0 10.0 31.0 0.8 12.9 13.6
1993 19.6 24.7 44.3 19.0 10.0 29.0 0.6 14.7 15.3
1994 15.6 26.1 41.6 15.0 13.0 28.0 0.6 13.1 13.6
1995 17.7 23.7 41.4 17.0 8.0 25.0 0.7 15.7 16.4
1996 17.9 26.0 43.9 17.0 13.0 30.0 0.9 13.0 13.9
1997 16.8 25.5 42.3 16.0 12.0 28.0 0.8 13.5 14.3
1998 18.7 23.5 42.2 18.0 9.0 27.0 0.7 14.5 15.2
1999 17.9 18.0 35.9 17.0 8.0 25.0 0.9 9.9 10.9
2000 14.3 8.5 22.8 13.0 4.0 17.0 1.3 4.5 5.8
2001 13.3 10.0 23.3 12.0 7.0 19.0 1.3 3.0 4.3
2002 13.7 10.5 24.2 13.0 6.0 19.0 0.7 4.5 5.2
2003 10.8 6.3 17.1 10.0 5.0 15.0 0.8 1.3 2.1
2004 8.3 6.7 15.0 8.0 6.0 14.0 0.3 0.7 1.0
2005 7.0 7.8 14.8 7.0 4.0 11.0 3.8 3.8
2006 8.0 8.3 16.3 8.0 5.0 13.0 3.3 3.3
2007 7.0 6.9 13.9 7.0 5.0 12.0 2.0 2.0
2008 8.0 7.7 15.6 8.0 6.0 14.0 1.6 1.6
2009 5.0 8.4 13.4 5.0 7.0 12.0 1.4 1.4
2010 5.0 6.1 11.1 5.0 3.0 8.0 3.0 3.0
2011 3.0 7.2 10.2 3.0 5.0 8.0 2.2 2.2
2012 3.0 6.3 9.3 3.0 4.0 7.0 2.3 2.3
2013 4.0 4.7 8.7 4.0 3.0 7.0 1.7 1.7
2014 4.0 4.1 8.1 4.0 2.0 6.0 2.1 2.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AVERØY (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 40.1 0.0
1981 55 0.0 47.8 0.0
1982 60 0.0 52.4 0.0
1983 61 0.0 50.9 0.0
1984 56 0.0 46.7 0.0
1985 56 0.0 44.7 0.0
1986 50 0.0 40.7 0.0
1987 52 0.0 39.8 0.0
1988 54 0.0 41.3 0.0
1989 53 0.0 41.4 0.0
1990 58 0.0 41.3 0.0
1991 55 0.0 40.8 0.0
1992 63 0.0 44.6 0.0
1993 68 0.0 44.3 0.0
1994 60 0.0 41.6 0.0
1995 60 0.0 41.4 0.0
1996 61 0.0 43.9 0.0
1997 57 0.0 42.3 0.0
1998 58 0.0 42.2 0.0
1999 46 0.0 35.9 0.0
2000 29 0.0 1.3 22.8 0.0
2001 27 0.0 1.2 23.3 0.0
2002 30 0.0 1.4 24.2 0.0
2003 21 0.0 1.0 17.1 0.0
2004 17 0.0 0.8 15.0 0.0
2005 20 0.0 1.0 14.8 0.0
2006 19 0.0 0.9 16.3 0.0
2007 17 0.0 0.8 13.9 0.0
2008 17 0.0 0.8 15.6 0.0
2009 15 0.0 0.7 13.4 0.0
2010 13 0.0 0.6 11.1 0.0
2011 13 0.0 0.6 10.2 0.0
2012 12 0.0 0.5 9.3 0.0
2013 11 0.0 0.5 8.7 0.0
2014 10 0.0 0.4 8.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AVERØY (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AVERØY (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.9
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i AVERØY (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:17 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I KVERNES, BREMSNES OG KORNSTAD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:15:3 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV AVERØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.9
4:7:15:19:2 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT AVERØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.2