FORVALTNINGSDATABASEN

AGDENES, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AGDENES (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 6 24 16 2 18 2 4 6
1981 21 8 29 19 3 22 2 5 7
1982 17 8 25 16 3 19 1 5 6
1983 19 8 27 16 3 19 3 5 8
1984 19 9 28 18 3 21 1 6 7
1985 16 8 24 14 3 17 2 5 7
1986 16 9 25 14 2 16 2 7 9
1987 16 8 24 15 4 19 1 4 5
1988 16 10 26 14 5 19 2 5 7
1989 16 12 28 14 4 18 2 8 10
1990 14 12 26 13 4 17 1 8 9
1991 14 15 29 13 3 16 1 12 13
1992 14 14 28 12 3 15 2 11 13
1993 13 15 28 12 3 15 1 12 13
1994 11 15 26 10 3 13 1 12 13
1995 10 16 26 9 3 12 1 13 14
1996 11 14 25 10 3 13 1 11 12
1997 11 15 26 10 3 13 1 12 13
1998 9 12 21 8 3 11 1 9 10
1999 8 10 18 7 3 10 1 7 8
2000 6 4 10 5 2 7 1 2 3
2001 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2002 3 2 5 2 2 4 1 1
2003 1 1 1 1
2006 1 1 2 1 1 2
2007 1 1 2 1 1 1 1
2008 1 1 1 1
2009 1 1 1 1
2010 1 1 1 1
2011 1 1 1 1
2012 1 1 1 1
2013 1 1 1 1
2014 1 1 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AGDENES (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.3 3.9 21.1 16.0 2.0 18.0 1.3 1.9 3.1
1981 20.3 5.9 26.1 19.0 3.0 22.0 1.3 2.9 4.1
1982 16.4 5.9 22.2 16.0 3.0 19.0 0.4 2.9 3.2
1983 17.2 5.6 22.9 16.0 3.0 19.0 1.2 2.6 3.9
1984 18.4 5.4 23.8 18.0 3.0 21.0 0.4 2.4 2.8
1985 14.8 5.1 19.9 14.0 3.0 17.0 0.8 2.1 2.9
1986 14.8 5.4 20.2 14.0 2.0 16.0 0.8 3.4 4.2
1987 15.4 5.6 21.0 15.0 4.0 19.0 0.4 1.6 2.0
1988 15.2 6.7 21.9 14.0 5.0 19.0 1.2 1.7 2.9
1989 15.2 6.8 22.0 14.0 4.0 18.0 1.2 2.8 4.0
1990 13.8 6.8 20.6 13.0 4.0 17.0 0.8 2.8 3.6
1991 13.8 6.8 20.6 13.0 3.0 16.0 0.8 3.8 4.6
1992 13.3 6.8 20.1 12.0 3.0 15.0 1.3 3.8 5.1
1993 12.8 6.7 19.5 12.0 3.0 15.0 0.8 3.7 4.5
1994 10.5 7.3 17.8 10.0 3.0 13.0 0.5 4.3 4.8
1995 9.5 7.6 17.1 9.0 3.0 12.0 0.5 4.6 5.1
1996 10.5 8.0 18.5 10.0 3.0 13.0 0.5 5.0 5.5
1997 10.5 8.2 18.7 10.0 3.0 13.0 0.5 5.2 5.7
1998 8.5 7.6 16.1 8.0 3.0 11.0 0.5 4.6 5.1
1999 7.5 6.6 14.2 7.0 3.0 10.0 0.5 3.6 4.2
2000 5.5 3.0 8.5 5.0 2.0 7.0 0.5 1.0 1.5
2001 3.5 3.4 6.9 3.0 2.0 5.0 0.5 1.4 1.9
2002 2.5 2.0 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2003 0.5 0.5 0.5 0.5
2006 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2007 1.0 0.6 1.6 1.0 1.0 0.6 0.6
2008 1.0 1.0 1.0 1.0
2009 1.0 1.0 1.0 1.0
2010 1.0 1.0 1.0 1.0
2011 1.0 1.0 1.0 1.0
2012 1.0 1.0 1.0 1.0
2013 1.0 1.0 1.0 1.0
2014 1.0 1.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AGDENES (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 24 0.0 21.1 0.0
1981 29 0.0 26.1 0.0
1982 25 0.0 22.2 0.0
1983 27 0.0 22.9 0.0
1984 28 0.0 23.8 0.0
1985 24 0.0 19.9 0.0
1986 25 0.0 20.2 0.0
1987 24 0.0 21.0 0.0
1988 26 0.0 21.9 0.0
1989 28 0.0 22.0 0.0
1990 26 0.0 20.6 0.0
1991 29 0.0 20.6 0.0
1992 28 0.0 20.1 0.0
1993 28 0.0 19.5 0.0
1994 26 0.0 17.8 0.0
1995 26 0.0 17.1 0.0
1996 25 0.0 18.5 0.0
1997 26 0.0 18.7 0.0
1998 21 0.0 16.1 0.0
1999 18 0.0 14.2 0.0
2000 10 0.0 1.4 8.5 0.0
2001 8 0.0 1.1 6.9 0.0
2002 5 0.0 0.8 4.5 0.0
2003 1 0.0 0.1 0.5 0.0
2006 2 0.0 0.3 2.0 0.0
2007 2 0.0 0.3 1.6 0.0
2008 1 0.0 0.1 1.0 0.0
2009 1 0.0 0.1 1.0 0.0
2010 1 0.0 0.1 1.0 0.0
2011 1 0.0 0.1 1.0 0.0
2012 1 0.0 0.1 1.0 0.0
2013 1 0.0 0.1 1.0 0.0
2014 1 0.0 0.1 1.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AGDENES (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AGDENES (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i AGDENES (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:9:1 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I AGDENES KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0