FORVALTNINGSDATABASEN

OSEN, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OSEN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9 5 14 6 1 7 3 4 7
1981 12 4 16 9 1 10 3 3 6
1982 9 5 14 8 2 10 1 3 4
1983 11 7 18 9 1 10 2 6 8
1984 12 9 21 10 4 14 2 5 7
1985 12 5 17 9 9 3 5 8
1986 11 6 17 8 1 9 3 5 8
1987 11 7 18 8 2 10 3 5 8
1988 11 8 19 9 2 11 2 6 8
1989 10 7 17 8 2 10 2 5 7
1990 9 8 17 8 1 9 1 7 8
1991 10 11 21 8 1 9 2 10 12
1992 11 11 22 8 1 9 3 10 13
1993 10 12 22 7 1 8 3 11 14
1994 7 13 20 4 1 5 3 12 15
1995 3 13 16 2 1 3 1 12 13
1996 4 14 18 2 3 5 2 11 13
1997 4 9 13 2 1 3 2 8 10
1998 6 10 16 3 1 4 3 9 12
1999 6 7 13 4 2 6 2 5 7
2000 5 1 6 2 1 3 3 3
2001 5 1 6 3 1 4 2 2
2002 2 1 3 2 1 3
2003 3 2 5 1 2 3 2 2
2004 3 1 4 1 1 3 3
2005 2 1 3 1 1 2 2
2006 2 2 4 2 2 4
2007 1 2 3 1 2 3
2008 7 2 9 7 2 9
2009 2 2 4 2 1 3 1 1
2010 2 1 3 2 1 3
2011 1 1 2 1 1 2
2012 2 1 3 2 1 3
2013 1 1 2 1 1 2
2014 1 1 2 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OSEN (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.0 3.1 11.1 6.0 1.0 7.0 2.0 2.1 4.1
1981 11.0 2.7 13.7 9.0 1.0 10.0 2.0 1.7 3.7
1982 8.8 3.7 12.4 8.0 2.0 10.0 0.8 1.7 2.4
1983 10.2 3.6 13.8 9.0 1.0 10.0 1.2 2.6 3.8
1984 11.2 6.5 17.8 10.0 4.0 14.0 1.2 2.5 3.8
1985 10.9 2.6 13.4 9.0 9.0 1.9 2.6 4.4
1986 9.8 3.7 13.4 8.0 1.0 9.0 1.8 2.7 4.4
1987 9.8 4.8 14.6 8.0 2.0 10.0 1.8 2.8 4.6
1988 10.3 5.0 15.3 9.0 2.0 11.0 1.3 3.0 4.3
1989 9.3 4.8 14.1 8.0 2.0 10.0 1.3 2.8 4.1
1990 8.5 4.9 13.4 8.0 1.0 9.0 0.5 3.9 4.4
1991 9.5 4.9 14.4 8.0 1.0 9.0 1.5 3.9 5.4
1992 9.2 4.9 14.1 8.0 1.0 9.0 1.2 3.9 5.1
1993 8.7 5.0 13.7 7.0 1.0 8.0 1.7 4.0 5.7
1994 5.7 5.7 11.4 4.0 1.0 5.0 1.7 4.7 6.4
1995 2.5 6.4 8.9 2.0 1.0 3.0 0.5 5.4 5.9
1996 3.0 8.4 11.4 2.0 3.0 5.0 1.0 5.4 6.4
1997 3.2 4.3 7.5 2.0 1.0 3.0 1.2 3.3 4.5
1998 4.7 5.4 10.1 3.0 1.0 4.0 1.7 4.4 6.1
1999 4.8 4.4 9.2 4.0 2.0 6.0 0.8 2.4 3.2
2000 3.5 1.0 4.5 2.0 1.0 3.0 1.5 1.5
2001 4.0 1.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2002 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2003 2.0 2.0 4.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0
2004 1.6 1.0 2.6 1.0 1.0 1.6 1.6
2005 1.1 1.0 2.1 1.0 1.0 1.1 1.1
2006 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
2007 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2008 7.0 2.0 9.0 7.0 2.0 9.0
2009 2.0 1.8 3.8 2.0 1.0 3.0 0.8 0.8
2010 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2011 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2012 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2013 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2014 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OSEN (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 14 0.0 11.1 0.0
1981 16 0.0 13.7 0.0
1982 14 0.0 12.4 0.0
1983 18 0.0 13.8 0.0
1984 21 0.0 17.8 0.0
1985 17 0.0 13.4 0.0
1986 17 0.0 13.4 0.0
1987 18 0.0 14.6 0.0
1988 19 0.0 15.3 0.0
1989 17 0.0 14.1 0.0
1990 17 0.0 13.4 0.0
1991 21 0.0 14.4 0.0
1992 22 0.0 14.1 0.0
1993 22 0.0 13.7 0.0
1994 20 0.0 11.4 0.0
1995 16 0.0 8.9 0.0
1996 18 0.0 11.4 0.0
1997 13 0.0 7.5 0.0
1998 16 0.0 10.1 0.0
1999 13 0.0 9.2 0.0
2000 6 0.0 1.3 4.5 0.0
2001 6 0.0 1.4 5.0 0.0
2002 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2003 5 0.0 1.2 4.0 0.0
2004 4 0.0 1.0 2.6 0.0
2005 3 0.0 0.7 2.1 0.0
2006 4 0.0 0.9 4.0 0.0
2007 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2008 9 0.0 2.0 9.0 0.0
2009 4 0.0 0.9 3.8 0.0
2010 3 0.0 0.8 3.0 0.0
2011 2 0.0 0.5 2.0 0.0
2012 3 0.0 0.8 3.0 0.0
2013 2 0.0 0.5 2.0 0.0
2014 2 0.0 0.5 2.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OSEN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OSEN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OSEN (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:21:2 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT BJØRNØR LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0