FORVALTNINGSDATABASEN

KLÆBU, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KLÆBU (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 10 23 12 7 19 1 3 4
1981 11 10 21 9 7 16 2 3 5
1982 8 11 19 7 7 14 1 4 5
1983 10 12 22 9 8 17 1 4 5
1984 11 14 25 10 8 18 1 6 7
1985 9 14 23 8 8 16 1 6 7
1986 8 17 25 8 8 16 9 9
1987 7 18 25 7 9 16 9 9
1988 8 17 25 7 9 16 1 8 9
1989 8 17 25 7 10 17 1 7 8
1990 7 18 25 7 9 16 9 9
1991 6 22 28 6 11 17 11 11
1992 9 21 30 9 11 20 10 10
1993 11 22 33 10 9 19 1 13 14
1994 5 22 27 5 8 13 14 14
1995 4 23 27 4 11 15 12 12
1996 4 19 23 4 10 14 9 9
1997 8 23 31 7 11 18 1 12 13
1998 4 20 24 4 10 14 10 10
1999 5 21 26 4 11 15 1 10 11
2000 5 13 18 5 8 13 5 5
2001 6 12 18 6 10 16 2 2
2002 7 13 20 7 8 15 5 5
2003 5 14 19 5 9 14 5 5
2004 5 13 18 5 11 16 2 2
2005 5 13 18 5 11 16 2 2
2006 5 15 20 5 10 15 5 5
2007 6 13 19 6 8 14 5 5
2008 7 13 20 7 9 16 4 4
2009 6 12 18 6 8 14 4 4
2010 5 12 17 5 8 13 4 4
2011 6 9 15 6 6 12 3 3
2012 6 8 14 5 5 10 1 3 4
2013 6 9 15 6 5 11 4 4
2014 6 10 16 6 7 13 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KLÆBU (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.6 8.2 20.8 12.0 7.0 19.0 0.6 1.2 1.8
1981 10.2 8.4 18.6 9.0 7.0 16.0 1.2 1.5 2.6
1982 7.7 8.9 16.6 7.0 7.0 14.0 0.7 2.0 2.6
1983 9.7 10.0 19.7 9.0 8.0 17.0 0.7 2.0 2.7
1984 10.7 10.5 21.2 10.0 8.0 18.0 0.7 2.5 3.2
1985 8.7 10.5 19.2 8.0 8.0 16.0 0.7 2.5 3.2
1986 8.0 12.7 20.7 8.0 8.0 16.0 4.7 4.7
1987 7.0 13.8 20.8 7.0 9.0 16.0 4.8 4.8
1988 7.1 14.1 21.2 7.0 9.0 16.0 0.1 5.1 5.2
1989 7.1 14.6 21.7 7.0 10.0 17.0 0.1 4.6 4.7
1990 7.0 14.3 21.3 7.0 9.0 16.0 5.3 5.3
1991 6.0 16.1 22.1 6.0 11.0 17.0 5.1 5.1
1992 9.0 15.3 24.3 9.0 11.0 20.0 4.3 4.3
1993 10.2 14.5 24.7 10.0 9.0 19.0 0.2 5.5 5.7
1994 5.0 15.5 20.5 5.0 8.0 13.0 7.5 7.5
1995 4.0 16.5 20.5 4.0 11.0 15.0 5.5 5.5
1996 4.0 14.9 18.9 4.0 10.0 14.0 4.9 4.9
1997 7.1 18.4 25.5 7.0 11.0 18.0 0.1 7.4 7.5
1998 4.0 14.8 18.8 4.0 10.0 14.0 4.8 4.8
1999 4.2 16.2 20.3 4.0 11.0 15.0 0.2 5.2 5.3
2000 5.0 9.8 14.8 5.0 8.0 13.0 1.8 1.8
2001 6.0 10.3 16.3 6.0 10.0 16.0 0.3 0.3
2002 7.0 10.7 17.7 7.0 8.0 15.0 2.7 2.7
2003 5.0 11.1 16.1 5.0 9.0 14.0 2.2 2.2
2004 5.0 11.3 16.3 5.0 11.0 16.0 0.3 0.3
2005 5.0 11.3 16.3 5.0 11.0 16.0 0.3 0.3
2006 5.0 12.1 17.1 5.0 10.0 15.0 2.1 2.1
2007 6.0 9.9 15.9 6.0 8.0 14.0 1.9 1.9
2008 7.0 10.6 17.6 7.0 9.0 16.0 1.6 1.6
2009 6.0 10.0 16.0 6.0 8.0 14.0 2.0 2.0
2010 5.0 9.7 14.7 5.0 8.0 13.0 1.7 1.7
2011 6.0 7.2 13.2 6.0 6.0 12.0 1.2 1.2
2012 5.2 6.8 12.0 5.0 5.0 10.0 0.2 1.8 2.0
2013 6.0 6.7 12.7 6.0 5.0 11.0 1.7 1.7
2014 6.0 8.2 14.2 6.0 7.0 13.0 1.2 1.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KLÆBU (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 23 0.0 20.8 0.0
1981 21 0.0 18.6 0.0
1982 19 0.0 16.6 0.0
1983 22 0.0 19.7 0.0
1984 25 0.0 21.2 0.0
1985 23 0.0 19.2 0.0
1986 25 0.0 20.7 0.0
1987 25 0.0 20.8 0.0
1988 25 0.0 21.2 0.0
1989 25 0.0 21.7 0.0
1990 25 0.0 21.3 0.0
1991 28 0.0 22.1 0.0
1992 30 0.0 24.3 0.0
1993 33 0.0 24.7 0.0
1994 27 0.0 20.5 0.0
1995 27 0.0 20.5 0.0
1996 23 0.0 18.9 0.0
1997 31 0.0 25.5 0.0
1998 24 0.0 18.8 0.0
1999 26 0.0 20.3 0.0
2000 18 0.0 1.6 14.8 0.0
2001 18 0.0 1.6 16.3 0.0
2002 20 0.0 1.7 17.7 0.0
2003 19 0.0 1.6 16.1 0.0
2004 18 0.0 1.6 16.3 0.0
2005 18 0.0 1.6 16.3 0.0
2006 20 0.0 1.6 17.1 0.0
2007 19 0.0 1.5 15.9 0.0
2008 20 0.0 1.6 17.6 0.0
2009 18 0.0 1.4 16.0 0.0
2010 17 0.0 1.4 14.7 0.0
2011 15 0.0 1.2 13.2 0.0
2012 14 0.0 1.1 12.0 0.0
2013 15 0.0 1.2 12.7 0.0
2014 16 0.0 1.3 14.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KLÆBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KLÆBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.5
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KLÆBU (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:12 NAV SØR-TRØNDELAG NAV KLÆBU ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.5
89:51:9:20 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I KLÆBU KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:20:6 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT KLÆBU LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7