FORVALTNINGSDATABASEN

BINDAL, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BINDAL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 5 25 17 1 18 3 4 7
1981 21 11 32 17 3 20 4 8 12
1982 21 14 35 17 6 23 4 8 12
1983 21 16 37 17 6 23 4 10 14
1984 18 12 30 13 3 16 5 9 14
1985 20 15 35 16 5 21 4 10 14
1986 18 15 33 13 5 18 5 10 15
1987 19 16 35 14 3 17 5 13 18
1988 17 16 33 13 4 17 4 12 16
1989 18 16 34 14 4 18 4 12 16
1990 16 20 36 13 5 18 3 15 18
1991 17 19 36 14 5 19 3 14 17
1992 15 22 37 13 6 19 2 16 18
1993 15 20 35 11 6 17 4 14 18
1994 12 19 31 7 5 12 5 14 19
1995 14 21 35 10 3 13 4 18 22
1996 14 21 35 11 3 14 3 18 21
1997 13 19 32 10 4 14 3 15 18
1998 12 18 30 9 3 12 3 15 18
1999 11 15 26 9 3 12 2 12 14
2000 7 4 11 6 1 7 1 3 4
2001 8 4 12 7 1 8 1 3 4
2002 6 3 9 6 2 8 1 1
2003 7 5 12 7 2 9 3 3
2004 6 4 10 6 1 7 3 3
2005 3 3 6 3 2 5 1 1
2006 4 3 7 4 2 6 1 1
2007 4 3 7 4 2 6 1 1
2008 4 3 7 4 2 6 1 1
2009 3 4 7 3 2 5 2 2
2010 3 3 6 3 3 6
2011 3 4 7 3 3 6 1 1
2012 2 4 6 2 3 5 1 1
2013 2 5 7 2 4 6 1 1
2014 1 5 6 1 4 5 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BINDAL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.9 2.6 20.5 17.0 1.0 18.0 0.9 1.6 2.5
1981 18.4 6.4 24.8 17.0 3.0 20.0 1.4 3.4 4.8
1982 18.4 9.5 27.9 17.0 6.0 23.0 1.4 3.5 4.9
1983 18.5 9.2 27.7 17.0 6.0 23.0 1.5 3.2 4.7
1984 15.1 5.8 21.0 13.0 3.0 16.0 2.2 2.8 5.0
1985 17.8 8.9 26.7 16.0 5.0 21.0 1.8 3.9 5.7
1986 15.3 7.9 23.2 13.0 5.0 18.0 2.3 2.9 5.2
1987 16.6 8.0 24.7 14.0 3.0 17.0 2.6 5.0 7.7
1988 15.4 8.8 24.3 13.0 4.0 17.0 2.4 4.8 7.3
1989 16.4 8.7 25.1 14.0 4.0 18.0 2.4 4.7 7.1
1990 15.0 10.4 25.4 13.0 5.0 18.0 2.0 5.4 7.4
1991 16.0 10.3 26.4 14.0 5.0 19.0 2.0 5.3 7.4
1992 13.9 11.8 25.6 13.0 6.0 19.0 0.9 5.8 6.6
1993 13.6 10.2 23.8 11.0 6.0 17.0 2.6 4.2 6.8
1994 10.3 9.5 19.8 7.0 5.0 12.0 3.3 4.5 7.8
1995 12.5 10.5 23.0 10.0 3.0 13.0 2.5 7.5 10.0
1996 12.6 9.3 21.8 11.0 3.0 14.0 1.5 6.3 7.8
1997 11.6 9.6 21.1 10.0 4.0 14.0 1.5 5.6 7.1
1998 10.8 8.1 18.9 9.0 3.0 12.0 1.8 5.1 6.9
1999 10.0 6.6 16.6 9.0 3.0 12.0 1.0 3.6 4.6
2000 6.5 2.1 8.6 6.0 1.0 7.0 0.5 1.1 1.6
2001 7.5 2.0 9.5 7.0 1.0 8.0 0.5 1.0 1.5
2002 6.0 2.1 8.1 6.0 2.0 8.0 0.1 0.1
2003 7.0 3.1 10.1 7.0 2.0 9.0 1.1 1.1
2004 6.0 2.1 8.1 6.0 1.0 7.0 1.1 1.1
2005 3.0 2.1 5.1 3.0 2.0 5.0 0.1 0.1
2006 4.0 2.1 6.1 4.0 2.0 6.0 0.1 0.1
2007 4.0 2.1 6.1 4.0 2.0 6.0 0.1 0.1
2008 4.0 2.1 6.1 4.0 2.0 6.0 0.1 0.1
2009 3.0 3.0 6.0 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0
2010 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
2011 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
2012 2.0 3.2 5.2 2.0 3.0 5.0 0.2 0.2
2013 2.0 4.2 6.2 2.0 4.0 6.0 0.2 0.2
2014 1.0 4.2 5.2 1.0 4.0 5.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BINDAL (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 25 0.0 20.5 0.0
1981 32 0.0 24.8 0.0
1982 35 0.0 27.9 0.0
1983 37 0.0 27.7 0.0
1984 30 0.0 21.0 0.0
1985 35 0.0 26.7 0.0
1986 33 0.0 23.2 0.0
1987 35 0.0 24.7 0.0
1988 33 0.0 24.3 0.0
1989 34 0.0 25.1 0.0
1990 36 0.0 25.4 0.0
1991 36 0.0 26.4 0.0
1992 37 0.0 25.6 0.0
1993 35 0.0 23.8 0.0
1994 31 0.0 19.8 0.0
1995 35 0.0 23.0 0.0
1996 35 0.0 21.8 0.0
1997 32 0.0 21.1 0.0
1998 30 0.0 18.9 0.0
1999 26 0.0 16.6 0.0
2000 11 0.0 1.6 8.6 0.0
2001 12 0.0 1.7 9.5 0.0
2002 9 0.0 1.3 8.1 0.0
2003 12 0.0 1.8 10.1 0.0
2004 10 0.0 1.5 8.1 0.0
2005 6 0.0 0.9 5.1 0.0
2006 7 0.0 1.1 6.1 0.0
2007 7 0.0 1.1 6.1 0.0
2008 7 0.0 1.1 6.1 0.0
2009 7 0.0 1.2 6.0 0.0
2010 6 0.0 1.1 6.0 0.0
2011 7 0.0 1.3 6.8 0.0
2012 6 0.0 1.1 5.2 0.0
2013 7 0.0 1.4 6.2 0.0
2014 6 0.0 1.3 5.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BINDAL (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BINDAL (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.2
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BINDAL (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:6 NAV NORDLAND NAV BINDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.2
4:7:15:21:1 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT BINDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:6 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BINDAL PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0