FORVALTNINGSDATABASEN

DØNNA, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i DØNNA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 19 38 16 8 24 3 11 14
1981 23 21 44 20 8 28 3 13 16
1982 18 18 36 16 6 22 2 12 14
1983 17 19 36 15 6 21 2 13 15
1984 13 16 29 11 5 16 2 11 13
1985 14 17 31 12 5 17 2 12 14
1986 19 16 35 17 3 20 2 13 15
1987 15 18 33 13 4 17 2 14 16
1988 16 15 31 15 5 20 1 10 11
1989 17 15 32 15 5 20 2 10 12
1990 18 14 32 15 4 19 3 10 13
1991 18 18 36 14 4 18 4 14 18
1992 11 20 31 8 6 14 3 14 17
1993 9 24 33 7 7 14 2 17 19
1994 9 23 32 5 5 10 4 18 22
1995 6 24 30 3 6 9 3 18 21
1996 6 26 32 3 5 8 3 21 24
1997 3 19 22 2 5 7 1 14 15
1998 4 22 26 2 5 7 2 17 19
1999 4 6 10 3 2 5 1 4 5
2000 4 6 10 2 3 5 2 3 5
2001 4 9 13 3 7 10 1 2 3
2002 2 7 9 1 5 6 1 2 3
2003 1 7 8 1 4 5 3 3
2004 1 5 6 1 3 4 2 2
2005 2 4 6 2 1 3 3 3
2006 2 4 6 2 1 3 3 3
2007 2 4 6 2 2 4 2 2
2008 1 3 4 1 2 3 1 1
2009 1 3 4 1 2 3 1 1
2010 3 3 2 2 1 1
2011 1 3 4 1 2 3 1 1
2012 2 2 4 2 1 3 1 1
2013 3 3 3 3
2014 3 3 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i DØNNA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.9 13.8 31.7 16.0 8.0 24.0 1.9 5.8 7.7
1981 21.9 14.7 36.6 20.0 8.0 28.0 1.9 6.7 8.6
1982 17.4 12.4 29.7 16.0 6.0 22.0 1.4 6.4 7.7
1983 16.4 12.8 29.2 15.0 6.0 21.0 1.4 6.8 8.2
1984 12.4 11.0 23.4 11.0 5.0 16.0 1.4 6.0 7.4
1985 13.5 11.6 25.1 12.0 5.0 17.0 1.5 6.6 8.1
1986 18.5 10.6 29.1 17.0 3.0 20.0 1.5 7.6 9.1
1987 14.6 12.6 27.1 13.0 4.0 17.0 1.6 8.6 10.1
1988 15.8 11.8 27.6 15.0 5.0 20.0 0.8 6.8 7.6
1989 16.6 11.8 28.4 15.0 5.0 20.0 1.6 6.8 8.4
1990 17.5 9.8 27.2 15.0 4.0 19.0 2.5 5.8 8.2
1991 16.5 10.4 26.9 14.0 4.0 18.0 2.5 6.4 8.9
1992 9.6 11.7 21.3 8.0 6.0 14.0 1.6 5.7 7.3
1993 8.6 12.0 20.6 7.0 7.0 14.0 1.6 5.0 6.6
1994 7.6 13.6 21.2 5.0 5.0 10.0 2.6 8.6 11.2
1995 5.1 13.9 19.0 3.0 6.0 9.0 2.1 7.8 9.9
1996 5.1 13.0 18.1 3.0 5.0 8.0 2.1 8.0 10.1
1997 2.8 10.8 13.6 2.0 5.0 7.0 0.8 5.8 6.6
1998 3.3 11.9 15.1 2.0 5.0 7.0 1.3 6.8 8.1
1999 3.5 4.1 7.6 3.0 2.0 5.0 0.5 2.1 2.6
2000 3.0 4.3 7.3 2.0 3.0 5.0 1.0 1.3 2.3
2001 3.5 7.8 11.3 3.0 7.0 10.0 0.5 0.8 1.3
2002 1.5 5.8 7.3 1.0 5.0 6.0 0.5 0.8 1.3
2003 1.0 5.3 6.3 1.0 4.0 5.0 1.3 1.3
2004 1.0 3.8 4.8 1.0 3.0 4.0 0.8 0.8
2005 2.0 2.6 4.6 2.0 1.0 3.0 1.6 1.6
2006 2.0 2.4 4.4 2.0 1.0 3.0 1.4 1.4
2007 2.0 2.8 4.8 2.0 2.0 4.0 0.8 0.8
2008 1.0 2.3 3.3 1.0 2.0 3.0 0.3 0.3
2009 1.0 2.3 3.3 1.0 2.0 3.0 0.3 0.3
2010 2.3 2.3 2.0 2.0 0.3 0.3
2011 1.0 2.3 3.3 1.0 2.0 3.0 0.3 0.3
2012 2.0 1.3 3.3 2.0 1.0 3.0 0.3 0.3
2013 3.0 3.0 3.0 3.0
2014 3.0 3.0 3.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i DØNNA (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 38 0.0 31.7 0.0
1981 44 0.0 36.6 0.0
1982 36 0.0 29.7 0.0
1983 36 0.0 29.2 0.0
1984 29 0.0 23.4 0.0
1985 31 0.0 25.1 0.0
1986 35 0.0 29.1 0.0
1987 33 0.0 27.1 0.0
1988 31 0.0 27.6 0.0
1989 32 0.0 28.4 0.0
1990 32 0.0 27.2 0.0
1991 36 0.0 26.9 0.0
1992 31 0.0 21.3 0.0
1993 33 0.0 20.6 0.0
1994 32 0.0 21.2 0.0
1995 30 0.0 19.0 0.0
1996 32 0.0 18.1 0.0
1997 22 0.0 13.6 0.0
1998 26 0.0 15.1 0.0
1999 10 0.0 7.6 0.0
2000 10 0.0 1.7 7.3 0.0
2001 13 0.0 2.1 11.3 0.0
2002 9 0.0 1.5 7.3 0.0
2003 8 0.0 1.3 6.3 0.0
2004 6 0.0 1.0 4.8 0.0
2005 6 0.0 1.1 4.6 0.0
2006 6 0.0 1.1 4.4 0.0
2007 6 0.0 1.1 4.8 0.0
2008 4 0.0 0.7 3.3 0.0
2009 4 0.0 0.8 3.3 0.0
2010 3 0.0 0.6 2.3 0.0
2011 4 0.0 0.7 3.3 0.0
2012 4 0.0 0.8 3.3 0.0
2013 3 0.0 0.6 3.0 0.0
2014 3 0.0 0.6 3.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i DØNNA (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i DØNNA (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i DØNNA (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:11 NAV NORDLAND NAV DØNNA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:14 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME DØNNA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0