FORVALTNINGSDATABASEN

LURØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LURØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 28 71 37 11 48 6 17 23
1981 36 21 57 31 5 36 5 16 21
1982 32 23 55 28 6 34 4 17 21
1983 34 23 57 30 5 35 4 18 22
1984 30 23 53 27 3 30 3 20 23
1985 31 25 56 27 4 31 4 21 25
1986 34 24 58 30 3 33 4 21 25
1987 33 24 57 29 4 33 4 20 24
1988 32 24 56 28 3 31 4 21 25
1989 31 23 54 27 3 30 4 20 24
1990 27 25 52 23 5 28 4 20 24
1991 29 32 61 25 7 32 4 25 29
1992 31 31 62 27 7 34 4 24 28
1993 28 37 65 24 9 33 4 28 32
1994 10 42 52 6 8 14 4 34 38
1995 11 39 50 7 7 14 4 32 36
1996 10 33 43 6 7 13 4 26 30
1997 7 27 34 5 4 9 2 23 25
1998 8 29 37 5 5 10 3 24 27
1999 8 21 29 7 6 13 1 15 16
2000 7 6 13 6 3 9 1 3 4
2001 7 6 13 7 2 9 4 4
2002 4 7 11 4 2 6 5 5
2003 5 5 10 5 2 7 3 3
2004 4 6 10 4 2 6 4 4
2005 4 6 10 4 3 7 3 3
2006 3 6 9 3 3 6 3 3
2007 3 3 6 3 2 5 1 1
2008 2 4 6 2 2 4 2 2
2009 3 6 9 2 4 6 1 2 3
2010 2 6 8 2 4 6 2 2
2011 2 5 7 2 2 4 3 3
2012 2 5 7 2 2 4 3 3
2013 2 5 7 2 2 4 3 3
2014 2 5 7 2 2 4 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LURØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40.5 19.9 60.5 37.0 11.0 48.0 3.5 8.9 12.5
1981 33.8 12.3 46.1 31.0 5.0 36.0 2.8 7.3 10.1
1982 30.5 14.6 45.1 28.0 6.0 34.0 2.5 8.6 11.1
1983 32.5 13.4 45.9 30.0 5.0 35.0 2.5 8.4 10.9
1984 28.7 12.9 41.5 27.0 3.0 30.0 1.7 9.9 11.6
1985 28.9 14.5 43.5 27.0 4.0 31.0 1.9 10.5 12.5
1986 31.9 13.9 45.8 30.0 3.0 33.0 1.9 10.9 12.8
1987 31.1 14.3 45.3 29.0 4.0 33.0 2.1 10.3 12.3
1988 30.1 13.5 43.5 28.0 3.0 31.0 2.1 10.5 12.5
1989 29.1 13.3 42.3 27.0 3.0 30.0 2.1 10.3 12.4
1990 25.1 16.0 41.0 23.0 5.0 28.0 2.1 11.0 13.0
1991 26.2 18.6 44.8 25.0 7.1 32.1 1.2 11.5 12.7
1992 28.2 17.5 45.7 27.0 7.0 34.0 1.2 10.5 11.7
1993 25.2 17.5 42.7 24.0 9.0 33.0 1.2 8.5 9.7
1994 7.2 19.8 27.0 6.0 8.0 14.0 1.2 11.8 13.0
1995 8.5 20.0 28.5 7.0 7.0 14.0 1.5 13.0 14.5
1996 7.2 16.0 23.3 6.0 7.0 13.0 1.2 9.0 10.3
1997 6.0 14.2 20.2 5.0 4.0 9.0 1.0 10.2 11.2
1998 5.9 15.3 21.2 5.0 5.0 10.0 0.9 10.3 11.2
1999 7.5 11.4 18.9 7.0 6.0 13.0 0.5 5.4 5.9
2000 6.5 3.8 10.3 6.0 3.0 9.0 0.5 0.8 1.3
2001 7.0 3.1 10.1 7.0 2.0 9.0 1.1 1.1
2002 4.0 3.5 7.5 4.0 2.0 6.0 1.5 1.5
2003 5.0 2.8 7.8 5.0 2.0 7.0 0.8 0.8
2004 4.0 3.0 7.0 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0
2005 4.0 3.8 7.8 4.0 3.0 7.0 0.8 0.8
2006 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
2007 3.0 2.1 5.1 3.0 2.0 5.0 0.1 0.1
2008 2.0 2.6 4.6 2.0 2.0 4.0 0.6 0.6
2009 2.5 4.2 6.8 2.0 4.0 6.0 0.5 0.2 0.8
2010 2.0 4.7 6.7 2.0 4.0 6.0 0.7 0.7
2011 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2012 2.0 3.4 5.4 2.0 2.0 4.0 1.4 1.4
2013 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2014 2.0 3.7 5.7 2.0 2.0 4.0 1.7 1.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LURØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 71 0.0 60.5 0.0
1981 57 0.0 46.1 0.0
1982 55 0.0 45.1 0.0
1983 57 0.0 45.9 0.0
1984 53 0.0 41.5 0.0
1985 56 0.0 43.5 0.0
1986 58 0.0 45.8 0.0
1987 57 0.0 45.3 0.0
1988 56 0.0 43.5 0.0
1989 54 0.0 42.3 0.0
1990 52 0.0 41.0 0.0
1991 61 0.0 44.8 0.0
1992 62 0.0 45.7 0.0
1993 65 0.0 42.7 0.0
1994 52 0.0 27.0 0.0
1995 50 0.0 28.5 0.0
1996 43 0.0 23.3 0.0
1997 34 0.0 20.2 0.0
1998 37 0.0 21.2 0.0
1999 29 0.0 18.9 0.0
2000 13 0.0 1.6 10.3 0.0
2001 13 0.0 1.5 10.1 0.0
2002 11 0.0 1.3 7.5 0.0
2003 10 0.0 1.2 7.8 0.0
2004 10 0.0 1.2 7.0 0.0
2005 10 0.0 1.2 7.8 0.0
2006 9 0.0 1.1 6.8 0.0
2007 6 0.0 0.7 5.1 0.0
2008 6 0.0 0.7 4.6 0.0
2009 9 0.0 1.0 6.8 0.0
2010 8 0.0 0.9 6.7 0.0
2011 7 0.0 0.8 5.5 0.0
2012 7 0.0 0.8 5.4 0.0
2013 7 0.0 0.8 5.5 0.0
2014 7 0.0 0.8 5.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LURØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LURØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.9
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LURØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:22:6 HELGELAND POLITIDISTRIKT LURØY OG TRÆNA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.9
90:2:2:18:26 NAV NORDLAND NAV LURØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.8
89:51:10:26 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME LURØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0