FORVALTNINGSDATABASEN

RØDØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RØDØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 10 32 13 3 16 9 7 16
1981 24 10 34 15 3 18 9 7 16
1982 22 11 33 13 3 16 9 8 17
1983 23 11 34 14 3 17 9 8 17
1984 21 9 30 12 3 15 9 6 15
1985 20 8 28 11 3 14 9 5 14
1986 18 9 27 12 2 14 6 7 13
1987 17 9 26 9 4 13 8 5 13
1988 18 9 27 10 4 14 8 5 13
1989 18 8 26 10 4 14 8 4 12
1990 15 10 25 8 4 12 7 6 13
1991 16 17 33 9 3 12 7 14 21
1992 14 18 32 8 3 11 6 15 21
1993 14 22 36 8 4 12 6 18 24
1994 12 23 35 5 4 9 7 19 26
1995 11 27 38 4 4 8 7 23 30
1996 13 33 46 5 7 12 8 26 34
1997 9 29 38 4 7 11 5 22 27
1998 13 25 38 7 9 16 6 16 22
1999 10 18 28 6 7 13 4 11 15
2000 3 3 6 3 2 5 1 1
2001 4 3 7 3 2 5 1 1 2
2002 4 2 6 3 1 4 1 1 2
2003 4 5 9 4 2 6 3 3
2004 4 4 8 4 2 6 2 2
2005 3 4 7 3 1 4 3 3
2006 4 3 7 4 4 3 3
2007 5 2 7 5 5 2 2
2008 3 2 5 3 3 2 2
2009 3 3 6 3 1 4 2 2
2010 2 3 5 2 1 3 2 2
2011 3 3 6 3 1 4 2 2
2012 2 3 5 2 2 4 1 1
2013 2 3 5 2 2 4 1 1
2014 1 4 5 1 2 3 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RØDØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19.2 5.8 25.0 13.0 3.0 16.0 6.2 2.8 9.0
1981 21.4 5.8 27.3 15.0 3.0 18.0 6.4 2.8 9.3
1982 19.4 6.0 25.4 13.0 3.0 16.0 6.4 3.0 9.4
1983 20.5 5.8 26.3 14.0 3.0 17.0 6.5 2.8 9.3
1984 18.4 4.9 23.3 12.0 3.0 15.0 6.4 1.9 8.3
1985 17.0 4.6 21.6 11.0 3.0 14.0 6.0 1.6 7.6
1986 16.7 4.3 20.9 12.0 2.0 14.0 4.7 2.3 6.9
1987 14.8 5.6 20.4 9.0 4.0 13.0 5.8 1.6 7.4
1988 15.8 6.2 22.0 10.0 4.0 14.0 5.8 2.2 8.0
1989 15.8 6.0 21.8 10.0 4.0 14.0 5.8 2.0 7.8
1990 13.1 6.8 19.9 8.0 4.0 12.0 5.1 2.8 7.9
1991 14.2 6.7 20.9 9.0 3.0 12.0 5.2 3.7 8.9
1992 12.4 8.9 21.3 8.0 3.0 11.0 4.4 5.9 10.3
1993 10.8 10.0 20.8 8.0 4.0 12.0 2.8 6.0 8.8
1994 7.9 12.1 20.0 5.0 4.0 9.0 2.9 8.1 11.0
1995 7.3 12.8 20.1 4.0 4.0 8.0 3.3 8.8 12.1
1996 8.8 15.5 24.3 5.0 7.0 12.0 3.8 8.5 12.3
1997 6.1 15.0 21.0 4.0 7.0 11.0 2.1 8.0 10.0
1998 8.9 13.5 22.3 7.0 9.0 16.0 1.9 4.5 6.3
1999 9.0 11.7 20.7 6.0 7.0 13.0 3.0 4.7 7.7
2000 3.0 2.1 5.1 3.0 2.0 5.0 0.1 0.1
2001 3.8 2.1 5.9 3.0 2.0 5.0 0.8 0.1 0.9
2002 3.8 1.1 4.9 3.0 1.0 4.0 0.8 0.1 0.9
2003 4.0 3.0 7.0 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0
2004 4.0 2.5 6.5 4.0 2.0 6.0 0.5 0.5
2005 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2006 4.0 1.4 5.4 4.0 4.0 1.4 1.4
2007 5.0 1.0 6.0 5.0 5.0 1.0 1.0
2008 3.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0
2009 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2010 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0
2011 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2012 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2013 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2014 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RØDØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 32 0.0 25.0 0.0
1981 34 0.0 27.3 0.0
1982 33 0.0 25.4 0.0
1983 34 0.0 26.3 0.0
1984 30 0.0 23.3 0.0
1985 28 0.0 21.6 0.0
1986 27 0.0 20.9 0.0
1987 26 0.0 20.4 0.0
1988 27 0.0 22.0 0.0
1989 26 0.0 21.8 0.0
1990 25 0.0 19.9 0.0
1991 33 0.0 20.9 0.0
1992 32 0.0 21.3 0.0
1993 36 0.0 20.8 0.0
1994 35 0.0 20.0 0.0
1995 38 0.0 20.1 0.0
1996 46 0.0 24.3 0.0
1997 38 0.0 21.0 0.0
1998 38 0.0 22.3 0.0
1999 28 0.0 20.7 0.0
2000 6 0.0 1.0 5.1 0.0
2001 7 0.0 1.2 5.9 0.0
2002 6 0.0 1.1 4.9 0.0
2003 9 0.0 1.6 7.0 0.0
2004 8 0.0 1.4 6.5 0.0
2005 7 0.0 1.2 5.0 0.0
2006 7 0.0 1.2 5.4 0.0
2007 7 0.0 1.2 6.0 0.0
2008 5 0.0 0.9 4.0 0.0
2009 6 0.0 1.1 5.0 0.0
2010 5 0.0 0.9 4.0 0.0
2011 6 0.0 1.1 5.0 0.0
2012 5 0.0 0.9 4.5 0.0
2013 5 0.0 0.9 4.5 0.0
2014 5 0.0 0.9 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RØDØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RØDØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RØDØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:37 NAV NORDLAND NAV RØDØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
4:7:15:24:6 SALTEN POLITIDISTRIKT RØDØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.5