FORVALTNINGSDATABASEN

FLAKSTAD, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FLAKSTAD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 10 28 16 5 21 2 5 7
1981 23 14 37 21 8 29 2 6 8
1982 13 11 24 11 6 17 2 5 7
1983 14 10 24 14 6 20 4 4
1984 9 12 21 8 5 13 1 7 8
1985 7 16 23 7 9 16 7 7
1986 7 13 20 7 6 13 7 7
1987 9 14 23 9 6 15 8 8
1988 8 14 22 8 7 15 7 7
1989 7 17 24 7 8 15 9 9
1990 7 16 23 6 8 14 1 8 9
1991 12 14 26 7 6 13 5 8 13
1992 12 14 26 7 6 13 5 8 13
1993 12 21 33 7 8 15 5 13 18
1994 9 19 28 5 6 11 4 13 17
1995 10 19 29 6 7 13 4 12 16
1996 8 17 25 5 6 11 3 11 14
1997 7 8 15 5 4 9 2 4 6
1998 8 8 16 5 4 9 3 4 7
1999 10 13 23 7 6 13 3 7 10
2000 4 4 8 3 4 7 1 1
2001 4 4 8 3 4 7 1 1
2002 3 2 5 2 2 4 1 1
2003 1 3 4 3 3 1 1
2004 1 3 4 3 3 1 1
2005 1 3 4 3 3 1 1
2006 1 2 3 2 2 1 1
2007 2 2 4 1 2 3 1 1
2008 2 2 2 2
2009 3 3 2 2 1 1
2010 1 2 3 1 2 3
2011 1 2 3 1 2 3
2012 1 2 3 1 2 3
2013 1 2 3 1 2 3
2014 1 2 3 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FLAKSTAD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.3 7.0 24.3 16.0 5.0 21.0 1.3 2.0 3.3
1981 22.3 10.8 33.0 21.0 8.0 29.0 1.3 2.8 4.0
1982 12.1 7.7 19.8 11.0 6.0 17.0 1.1 1.7 2.8
1983 14.0 7.5 21.5 14.0 6.0 20.0 1.5 1.5
1984 9.0 7.7 16.7 8.0 5.0 13.0 1.0 2.7 3.7
1985 7.0 11.7 18.7 7.0 9.0 16.0 2.7 2.7
1986 7.0 8.6 15.6 7.0 6.0 13.0 2.6 2.6
1987 9.0 8.8 17.8 9.0 6.0 15.0 2.8 2.8
1988 8.0 9.7 17.7 8.0 7.0 15.0 2.7 2.7
1989 7.0 10.9 17.9 7.0 8.0 15.0 2.9 2.9
1990 6.5 11.4 17.9 6.0 8.0 14.0 0.5 3.3 3.8
1991 8.8 9.7 18.5 7.0 6.0 13.0 1.8 3.7 5.4
1992 8.4 9.1 17.5 7.0 6.0 13.0 1.4 3.1 4.5
1993 8.4 12.3 20.6 7.0 8.0 15.0 1.4 4.3 5.7
1994 6.4 10.0 16.4 5.0 6.0 11.0 1.4 4.0 5.4
1995 7.5 11.2 18.6 6.0 7.0 13.0 1.5 4.2 5.7
1996 6.1 10.0 16.1 5.0 6.0 11.0 1.1 4.0 5.1
1997 5.4 6.4 11.8 5.0 4.0 9.0 0.4 2.4 2.8
1998 6.2 6.4 12.6 5.0 4.0 9.0 1.2 2.4 3.6
1999 7.6 10.5 18.1 7.0 6.0 13.0 0.6 4.5 5.1
2000 3.1 4.0 7.1 3.0 4.0 7.0 0.1 0.1
2001 3.1 4.0 7.1 3.0 4.0 7.0 0.1 0.1
2002 2.1 2.0 4.1 2.0 2.0 4.0 0.1 0.1
2003 0.1 3.0 3.1 3.0 3.0 0.1 0.1
2004 0.1 3.0 3.1 3.0 3.0 0.1 0.1
2005 0.1 3.0 3.1 3.0 3.0 0.1 0.1
2006 0.1 2.0 2.1 2.0 2.0 0.1 0.1
2007 1.1 2.0 3.1 1.0 2.0 3.0 0.1 0.1
2008 2.0 2.0 2.0 2.0
2009 2.5 2.5 2.0 2.0 0.5 0.5
2010 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2011 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2012 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2013 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2014 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FLAKSTAD (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 28 0.0 24.3 0.0
1981 37 0.0 33.0 0.0
1982 24 0.0 19.8 0.0
1983 24 0.0 21.5 0.0
1984 21 0.0 16.7 0.0
1985 23 0.0 18.7 0.0
1986 20 0.0 15.6 0.0
1987 23 0.0 17.8 0.0
1988 22 0.0 17.7 0.0
1989 24 0.0 17.9 0.0
1990 23 0.0 17.9 0.0
1991 26 0.0 18.5 0.0
1992 26 0.0 17.5 0.0
1993 33 0.0 20.6 0.0
1994 28 0.0 16.4 0.0
1995 29 0.0 18.6 0.0
1996 25 0.0 16.1 0.0
1997 15 0.0 11.8 0.0
1998 16 0.0 12.6 0.0
1999 23 0.0 18.1 0.0
2000 8 0.0 1.3 7.1 0.0
2001 8 0.0 1.4 7.1 0.0
2002 5 0.0 0.8 4.1 0.0
2003 4 0.0 0.7 3.1 0.0
2004 4 0.0 0.7 3.1 0.0
2005 4 0.0 0.7 3.1 0.0
2006 3 0.0 0.5 2.1 0.0
2007 4 0.0 0.6 3.1 0.0
2008 2 0.0 0.3 2.0 0.0
2009 3 0.0 0.5 2.5 0.0
2010 3 0.0 0.5 3.0 0.0
2011 3 0.0 0.5 3.0 0.0
2012 3 0.0 0.5 3.0 0.0
2013 3 0.0 0.5 3.0 0.0
2014 3 0.0 0.5 3.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FLAKSTAD (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FLAKSTAD (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FLAKSTAD (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:14 NAV NORDLAND NAV FLAKSTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:16 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME FLAKSTAD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0