FORVALTNINGSDATABASEN

ØKSNES, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØKSNES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 22 44 19 13 32 3 9 12
1981 22 27 49 19 15 34 3 12 15
1982 24 33 57 21 16 37 3 17 20
1983 25 36 61 23 19 42 2 17 19
1984 23 29 52 21 11 32 2 18 20
1985 17 31 48 17 14 31 17 17
1986 18 30 48 18 17 35 13 13
1987 18 30 48 17 15 32 1 15 16
1988 24 30 54 22 13 35 2 17 19
1989 23 32 55 21 14 35 2 18 20
1990 21 34 55 17 12 29 4 22 26
1991 22 34 56 19 10 29 3 24 27
1992 21 33 54 19 12 31 2 21 23
1993 18 40 58 15 13 28 3 27 30
1994 19 43 62 16 14 30 3 29 32
1995 19 47 66 17 12 29 2 35 37
1996 15 41 56 14 12 26 1 29 30
1997 18 35 53 17 11 28 1 24 25
1998 16 28 44 14 10 24 2 18 20
1999 14 24 38 14 9 23 15 15
2000 12 13 25 11 8 19 1 5 6
2001 11 14 25 10 8 18 1 6 7
2002 9 13 22 7 8 15 2 5 7
2003 6 10 16 6 5 11 5 5
2004 5 10 15 5 5 10 5 5
2005 5 10 15 5 6 11 4 4
2006 5 11 16 5 6 11 5 5
2007 4 11 15 4 6 10 5 5
2008 5 14 19 4 8 12 1 6 7
2009 5 14 19 4 10 14 1 4 5
2010 5 13 18 3 11 14 2 2 4
2011 4 9 13 4 8 12 1 1
2012 6 8 14 6 6 12 2 2
2013 5 8 13 5 6 11 2 2
2014 4 8 12 4 5 9 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØKSNES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.9 18.4 39.3 19.0 13.0 32.0 1.9 5.4 7.3
1981 20.7 22.0 42.7 19.0 15.0 34.0 1.7 7.0 8.7
1982 22.8 25.2 48.0 21.0 16.0 37.0 1.8 9.2 11.0
1983 24.1 28.0 52.1 23.0 19.0 42.0 1.1 9.0 10.1
1984 22.1 20.8 42.9 21.0 11.0 32.0 1.1 9.8 10.9
1985 17.0 23.6 40.6 17.0 14.0 31.0 9.6 9.6
1986 18.0 24.4 42.4 18.0 17.0 35.0 7.4 7.4
1987 17.9 23.7 41.6 17.0 15.0 32.0 0.9 8.7 9.6
1988 23.4 22.5 45.9 22.0 13.0 35.0 1.4 9.5 10.9
1989 22.4 24.0 46.4 21.0 14.0 35.0 1.4 10.0 11.4
1990 19.4 24.1 43.5 17.0 12.0 29.0 2.4 12.1 14.5
1991 20.8 21.7 42.5 19.0 10.0 29.0 1.8 11.7 13.5
1992 20.2 22.5 42.8 19.0 12.0 31.0 1.2 10.6 11.8
1993 16.5 23.6 40.1 15.0 13.0 28.0 1.5 10.6 12.1
1994 17.3 24.2 41.5 16.0 14.0 30.0 1.3 10.2 11.5
1995 18.2 26.6 44.9 17.0 12.0 29.0 1.2 14.6 15.9
1996 14.5 24.6 39.1 14.0 12.0 26.0 0.5 12.6 13.1
1997 17.5 22.0 39.5 17.0 11.0 28.0 0.5 10.9 11.4
1998 14.6 19.2 33.8 14.0 10.0 24.0 0.6 9.2 9.8
1999 14.0 16.5 30.5 14.0 9.0 23.0 7.4 7.4
2000 11.6 9.7 21.3 11.0 8.0 19.0 0.6 1.7 2.3
2001 10.6 10.3 20.9 10.0 8.0 18.0 0.6 2.3 2.9
2002 8.4 9.5 17.9 7.0 8.0 15.0 1.4 1.5 2.9
2003 6.0 7.1 13.1 6.0 5.0 11.0 2.1 2.1
2004 5.0 6.4 11.4 5.0 5.0 10.0 1.5 1.5
2005 5.0 7.3 12.3 5.0 6.0 11.0 1.3 1.3
2006 5.0 7.8 12.8 5.0 6.0 11.0 1.8 1.8
2007 4.0 7.8 11.8 4.0 6.0 10.0 1.8 1.8
2008 4.5 9.8 14.3 4.0 8.0 12.0 0.5 1.8 2.3
2009 4.5 11.3 15.8 4.0 10.0 14.0 0.5 1.3 1.8
2010 4.0 11.3 15.3 3.0 11.0 14.0 1.0 0.3 1.3
2011 4.0 8.1 12.1 4.0 8.0 12.0 0.1 0.1
2012 6.0 6.8 12.8 6.0 6.0 12.0 0.8 0.8
2013 5.0 6.8 11.8 5.0 6.0 11.0 0.8 0.8
2014 4.0 6.4 10.4 4.0 5.0 9.0 1.5 1.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØKSNES (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 39.3 0.0
1981 49 0.0 42.7 0.0
1982 57 0.0 48.0 0.0
1983 61 0.0 52.1 0.0
1984 52 0.0 42.9 0.0
1985 48 0.0 40.6 0.0
1986 48 0.0 42.4 0.0
1987 48 0.0 41.6 0.0
1988 54 0.0 45.9 0.0
1989 55 0.0 46.4 0.0
1990 55 0.0 43.5 0.0
1991 56 0.0 42.5 0.0
1992 54 0.0 42.8 0.0
1993 58 0.0 40.1 0.0
1994 62 0.0 41.5 0.0
1995 66 0.0 44.9 0.0
1996 56 0.0 39.1 0.0
1997 53 0.0 39.5 0.0
1998 44 0.0 33.8 0.0
1999 38 0.0 30.5 0.0
2000 25 0.0 1.3 21.3 0.0
2001 25 0.0 1.2 20.9 0.0
2002 22 0.0 1.2 17.9 0.0
2003 16 0.0 0.8 13.1 0.0
2004 15 0.0 0.8 11.4 0.0
2005 15 0.0 0.8 12.3 0.0
2006 16 0.0 0.8 12.8 0.0
2007 15 0.0 0.8 11.8 0.0
2008 19 0.0 1.0 14.3 0.0
2009 19 0.0 1.0 15.8 0.0
2010 18 0.0 0.9 15.3 0.0
2011 13 0.0 0.6 12.1 0.0
2012 14 0.0 0.7 12.8 0.0
2013 13 0.0 0.7 11.8 0.0
2014 12 0.0 0.6 10.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØKSNES (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.3
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØKSNES (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.3
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØKSNES (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:25:17 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT ØKSNES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
90:2:2:18:51 NAV NORDLAND NAV ØKSNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.3
89:51:10:51 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME ØKSNES PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0