FORVALTNINGSDATABASEN

MOSKENES, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MOSKENES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 14 36 21 10 31 1 4 5
1981 22 10 32 22 5 27 5 5
1982 21 10 31 21 7 28 3 3
1983 18 14 32 18 8 26 6 6
1984 16 10 26 15 2 17 1 8 9
1985 16 12 28 15 3 18 1 9 10
1986 10 12 22 9 2 11 1 10 11
1987 8 14 22 7 4 11 1 10 11
1988 6 15 21 5 6 11 1 9 10
1989 6 16 22 5 6 11 1 10 11
1990 5 14 19 4 4 8 1 10 11
1991 6 15 21 4 5 9 2 10 12
1992 6 16 22 4 6 10 2 10 12
1993 3 15 18 1 5 6 2 10 12
1994 8 17 25 5 7 12 3 10 13
1995 7 19 26 5 7 12 2 12 14
1996 8 16 24 5 6 11 3 10 13
1997 6 16 22 5 8 13 1 8 9
1998 5 19 24 4 10 14 1 9 10
1999 2 10 12 2 8 10 2 2
2000 4 9 13 4 6 10 3 3
2001 5 7 12 5 5 10 2 2
2002 2 3 5 2 3 5
2003 1 4 5 3 3 1 1 2
2004 4 4 3 3 1 1
2005 4 4 3 3 1 1
2006 3 3 2 2 1 1
2007 3 3 2 2 1 1
2008 4 4 2 2 2 2
2009 2 2 2 2
2010 1 2 3 1 2 3
2011 2 2 2 2
2012 1 2 3 1 2 3
2013 3 3 2 2 1 1
2014 2 2 1 1 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MOSKENES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.8 11.0 32.7 21.0 10.0 31.0 0.8 1.0 1.7
1981 22.0 6.8 28.8 22.0 5.0 27.0 1.8 1.8
1982 21.0 7.9 28.9 21.0 7.0 28.0 0.9 0.9
1983 18.0 10.1 28.1 18.0 8.0 26.0 2.1 2.1
1984 15.6 4.6 20.2 15.0 2.0 17.0 0.6 2.6 3.2
1985 15.6 6.2 21.8 15.0 3.0 18.0 0.6 3.2 3.8
1986 9.6 5.3 14.9 9.0 2.0 11.0 0.6 3.3 3.9
1987 7.7 7.5 15.2 7.0 4.0 11.0 0.7 3.5 4.2
1988 5.7 9.4 15.1 5.0 6.0 11.0 0.7 3.4 4.1
1989 5.7 9.8 15.5 5.0 6.0 11.0 0.7 3.8 4.5
1990 4.7 8.2 12.9 4.0 4.0 8.0 0.7 4.2 4.9
1991 4.8 8.7 13.5 4.0 5.0 9.0 0.8 3.7 4.5
1992 4.8 9.3 14.0 4.0 6.0 10.0 0.8 3.3 4.1
1993 1.8 8.9 10.6 1.0 5.0 6.0 0.8 3.9 4.6
1994 5.9 10.8 16.7 5.0 7.0 12.0 0.9 3.8 4.7
1995 5.9 12.3 18.2 5.0 7.0 12.0 0.9 5.3 6.2
1996 6.1 11.1 17.2 5.0 6.0 11.0 1.1 5.1 6.2
1997 5.1 11.0 16.1 5.0 8.0 13.0 0.1 3.0 3.1
1998 4.1 14.2 18.3 4.0 10.0 14.0 0.1 4.2 4.3
1999 2.0 8.6 10.6 2.0 8.0 10.0 0.6 0.6
2000 4.0 7.4 11.4 4.0 6.0 10.0 1.4 1.4
2001 5.0 5.9 10.9 5.0 5.0 10.0 0.9 0.9
2002 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2003 0.5 3.8 4.3 3.0 3.0 0.5 0.8 1.3
2004 3.8 3.8 3.0 3.0 0.8 0.8
2005 3.8 3.8 3.0 3.0 0.8 0.8
2006 2.8 2.8 2.0 2.0 0.8 0.8
2007 2.8 2.8 2.0 2.0 0.8 0.8
2008 2.8 2.8 2.0 2.0 0.9 0.9
2009 2.0 2.0 2.0 2.0
2010 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2011 2.0 2.0 2.0 2.0
2012 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2013 2.5 2.5 2.0 2.0 0.5 0.5
2014 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MOSKENES (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 36 0.0 32.7 0.0
1981 32 0.0 28.8 0.0
1982 31 0.0 28.9 0.0
1983 32 0.0 28.1 0.0
1984 26 0.0 20.2 0.0
1985 28 0.0 21.8 0.0
1986 22 0.0 14.9 0.0
1987 22 0.0 15.2 0.0
1988 21 0.0 15.1 0.0
1989 22 0.0 15.5 0.0
1990 19 0.0 12.9 0.0
1991 21 0.0 13.5 0.0
1992 22 0.0 14.0 0.0
1993 18 0.0 10.6 0.0
1994 25 0.0 16.7 0.0
1995 26 0.0 18.2 0.0
1996 24 0.0 17.2 0.0
1997 22 0.0 16.1 0.0
1998 24 0.0 18.3 0.0
1999 12 0.0 10.6 0.0
2000 13 0.0 2.3 11.4 0.0
2001 12 0.0 2.3 10.9 0.0
2002 5 0.0 1.0 5.0 0.0
2003 5 0.0 1.0 4.3 0.0
2004 4 0.0 0.8 3.8 0.0
2005 4 0.0 0.8 3.8 0.0
2006 3 0.0 0.6 2.8 0.0
2007 3 0.0 0.6 2.8 0.0
2008 4 0.0 0.8 2.8 0.0
2009 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2010 3 0.0 0.6 3.0 0.0
2011 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2012 3 0.0 0.6 3.0 0.0
2013 3 0.0 0.6 2.5 0.0
2014 2 0.0 0.4 1.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MOSKENES (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MOSKENES (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MOSKENES (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:30 NAV NORDLAND NAV MOSKENES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5