FORVALTNINGSDATABASEN

IBESTAD, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i IBESTAD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 8 27 16 6 22 3 2 5
1981 19 12 31 16 7 23 3 5 8
1982 21 11 32 18 7 25 3 4 7
1983 21 13 34 18 7 25 3 6 9
1984 16 13 29 12 4 16 4 9 13
1985 15 14 29 12 5 17 3 9 12
1986 17 14 31 14 5 19 3 9 12
1987 16 13 29 12 3 15 4 10 14
1988 16 16 32 11 5 16 5 11 16
1989 12 17 29 8 6 14 4 11 15
1990 13 20 33 10 6 16 3 14 17
1991 12 19 31 9 8 17 3 11 14
1992 13 20 33 11 7 18 2 13 15
1993 12 27 39 9 6 15 3 21 24
1994 10 25 35 9 6 15 1 19 20
1995 9 25 34 8 7 15 1 18 19
1996 10 25 35 8 6 14 2 19 21
1997 9 22 31 8 5 13 1 17 18
1998 6 20 26 6 5 11 15 15
1999 5 18 23 5 8 13 10 10
2000 8 10 18 8 4 12 6 6
2001 3 10 13 3 4 7 6 6
2002 3 9 12 3 5 8 4 4
2003 3 8 11 3 5 8 3 3
2004 1 7 8 1 5 6 2 2
2005 2 7 9 2 4 6 3 3
2006 2 6 8 2 4 6 2 2
2007 2 6 8 2 3 5 3 3
2008 3 4 7 3 3 6 1 1
2009 2 4 6 2 3 5 1 1
2010 2 5 7 2 3 5 2 2
2011 2 5 7 2 4 6 1 1
2012 2 3 5 2 3 5
2013 2 3 5 2 3 5
2014 1 3 4 1 3 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i IBESTAD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.2 6.3 24.6 16.0 6.0 22.0 2.2 0.3 2.6
1981 18.2 8.7 27.0 16.0 7.0 23.0 2.2 1.7 4.0
1982 20.2 8.3 28.6 18.0 7.0 25.0 2.2 1.3 3.6
1983 20.2 9.4 29.7 18.0 7.0 25.0 2.2 2.4 4.7
1984 14.8 8.0 22.8 12.0 4.0 16.0 2.8 4.0 6.8
1985 13.9 8.6 22.5 12.0 5.0 17.0 1.9 3.6 5.5
1986 15.9 8.4 24.2 14.0 5.0 19.0 1.9 3.4 5.2
1987 14.8 7.8 22.6 12.0 3.0 15.0 2.8 4.8 7.6
1988 13.9 9.8 23.7 11.0 5.0 16.0 2.9 4.8 7.7
1989 9.9 10.7 20.6 8.0 6.0 14.0 1.9 4.7 6.6
1990 12.0 10.8 22.8 10.0 6.0 16.0 2.0 4.8 6.8
1991 10.2 12.4 22.6 9.0 8.0 17.0 1.2 4.4 5.6
1992 11.8 12.3 24.1 11.0 7.0 18.0 0.8 5.3 6.1
1993 10.5 14.6 25.1 9.0 6.0 15.0 1.5 8.6 10.1
1994 9.1 13.4 22.6 9.0 6.0 15.0 0.2 7.4 7.6
1995 8.3 14.2 22.5 8.0 7.0 15.0 0.3 7.2 7.5
1996 8.9 13.0 22.0 8.0 6.0 14.0 0.9 7.0 8.0
1997 8.1 13.5 21.7 8.0 5.0 13.0 0.2 8.5 8.7
1998 6.0 12.9 18.9 6.0 5.0 11.0 7.9 7.9
1999 5.0 12.4 17.4 5.0 8.0 13.0 4.4 4.4
2000 8.0 6.4 14.4 8.0 4.0 12.0 2.4 2.4
2001 3.0 6.4 9.4 3.0 4.0 7.0 2.4 2.4
2002 3.0 6.7 9.7 3.0 5.0 8.0 1.7 1.7
2003 3.0 5.9 8.9 3.0 5.0 8.0 0.9 0.9
2004 1.0 5.8 6.8 1.0 5.0 6.0 0.8 0.8
2005 2.0 5.4 7.4 2.0 4.0 6.0 1.4 1.4
2006 2.0 4.9 6.9 2.0 4.0 6.0 0.9 0.9
2007 2.0 4.3 6.3 2.0 3.0 5.0 1.3 1.3
2008 3.0 3.3 6.3 3.0 3.0 6.0 0.3 0.3
2009 2.0 3.3 5.3 2.0 3.0 5.0 0.3 0.3
2010 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2011 2.0 4.5 6.5 2.0 4.0 6.0 0.5 0.5
2012 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2013 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2014 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i IBESTAD (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 24.6 0.0
1981 31 0.0 27.0 0.0
1982 32 0.0 28.6 0.0
1983 34 0.0 29.7 0.0
1984 29 0.0 22.8 0.0
1985 29 0.0 22.5 0.0
1986 31 0.0 24.2 0.0
1987 29 0.0 22.6 0.0
1988 32 0.0 23.7 0.0
1989 29 0.0 20.6 0.0
1990 33 0.0 22.8 0.0
1991 31 0.0 22.6 0.0
1992 33 0.0 24.1 0.0
1993 39 0.0 25.1 0.0
1994 35 0.0 22.6 0.0
1995 34 0.0 22.5 0.0
1996 35 0.0 22.0 0.0
1997 31 0.0 21.7 0.0
1998 26 0.0 18.9 0.0
1999 23 0.0 17.4 0.0
2000 18 0.0 2.7 14.4 0.0
2001 13 0.0 2.0 9.4 0.0
2002 12 0.0 1.9 9.7 0.0
2003 11 0.0 1.8 8.9 0.0
2004 8 0.0 1.4 6.8 0.0
2005 9 0.0 1.7 7.4 0.0
2006 8 0.0 1.4 6.9 0.0
2007 8 0.0 1.4 6.3 0.0
2008 7 0.0 1.3 6.3 0.0
2009 6 0.0 1.2 5.3 0.0
2010 7 0.0 1.3 6.0 0.0
2011 7 0.0 1.2 6.5 0.0
2012 5 0.0 0.9 5.0 0.0
2013 5 0.0 0.9 5.0 0.0
2014 4 0.0 0.7 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i IBESTAD (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i IBESTAD (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i IBESTAD (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:25:8 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT IBESTAD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:19:13 NAV TROMS NAV IBESTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0