FORVALTNINGSDATABASEN

GRATANGEN, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GRATANGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 11 9 20 10 5 15 1 4 5
1981 11 8 19 10 4 14 1 4 5
1982 16 11 27 14 5 19 2 6 8
1983 17 11 28 15 6 21 2 5 7
1984 17 12 29 17 4 21 8 8
1985 18 11 29 18 4 22 7 7
1986 14 13 27 13 3 16 1 10 11
1987 12 13 25 11 5 16 1 8 9
1988 12 15 27 11 5 16 1 10 11
1989 14 19 33 13 8 21 1 11 12
1990 15 18 33 14 7 21 1 11 12
1991 14 16 30 13 6 19 1 10 11
1992 9 10 19 8 2 10 1 8 9
1993 9 13 22 8 4 12 1 9 10
1994 8 11 19 6 4 10 2 7 9
1995 9 11 20 6 4 10 3 7 10
1996 6 9 15 4 3 7 2 6 8
1997 6 10 16 4 3 7 2 7 9
1998 8 8 16 5 3 8 3 5 8
1999 5 3 8 4 1 5 1 2 3
2000 5 2 7 4 1 5 1 1 2
2001 5 1 6 3 3 2 1 3
2002 9 4 13 7 1 8 2 3 5
2003 4 1 5 2 2 2 1 3
2004 4 1 5 2 2 2 1 3
2005 3 1 4 2 2 1 1 2
2006 3 1 4 2 2 1 1 2
2007 3 1 4 2 2 1 1 2
2008 2 1 3 2 1 3
2009 2 1 3 2 1 3
2010 2 2 4 2 1 3 1 1
2011 2 2 4 2 1 3 1 1
2012 2 2 4 2 1 3 1 1
2013 2 2 4 2 1 3 1 1
2014 2 2 4 2 1 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GRATANGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.9 6.7 17.6 10.0 5.0 15.0 0.9 1.7 2.6
1981 10.9 5.8 16.7 10.0 4.0 14.0 0.9 1.8 2.7
1982 15.4 7.2 22.6 14.0 5.0 19.0 1.4 2.2 3.6
1983 16.4 8.0 24.4 15.0 6.0 21.0 1.4 2.0 3.4
1984 17.0 7.2 24.2 17.0 4.0 21.0 3.2 3.2
1985 18.0 6.7 24.7 18.0 4.0 22.0 2.7 2.7
1986 13.5 7.2 20.7 13.0 3.0 16.0 0.5 4.2 4.7
1987 11.5 8.2 19.7 11.0 5.0 16.0 0.5 3.2 3.7
1988 11.5 8.2 19.7 11.0 5.0 16.0 0.5 3.2 3.7
1989 13.5 12.0 25.5 13.0 8.0 21.0 0.5 4.0 4.5
1990 14.5 10.7 25.2 14.0 7.0 21.0 0.5 3.7 4.2
1991 13.5 9.8 23.3 13.0 6.0 19.0 0.5 3.8 4.3
1992 8.5 5.7 14.2 8.0 2.0 10.0 0.5 3.7 4.2
1993 8.5 7.5 16.0 8.0 4.0 12.0 0.5 3.5 4.0
1994 6.6 7.6 14.1 6.0 4.0 10.0 0.6 3.6 4.1
1995 6.6 7.6 14.2 6.0 4.0 10.0 0.6 3.6 4.2
1996 4.6 5.7 10.3 4.0 3.0 7.0 0.6 2.7 3.3
1997 4.7 6.5 11.2 4.0 3.0 7.0 0.7 3.5 4.2
1998 5.7 5.6 11.3 5.0 3.0 8.0 0.7 2.6 3.3
1999 4.5 2.0 6.5 4.0 1.0 5.0 0.5 1.0 1.5
2000 4.5 1.5 6.0 4.0 1.0 5.0 0.5 0.5 1.0
2001 4.0 0.5 4.5 3.0 3.0 1.0 0.5 1.5
2002 8.0 2.8 10.8 7.0 1.0 8.0 1.0 1.8 2.8
2003 3.0 0.5 3.5 2.0 2.0 1.0 0.5 1.5
2004 3.0 0.5 3.5 2.0 2.0 1.0 0.5 1.5
2005 2.5 0.5 3.0 2.0 2.0 0.5 0.5 1.0
2006 2.5 0.5 3.0 2.0 2.0 0.5 0.5 1.0
2007 2.5 0.5 3.0 2.0 2.0 0.5 0.5 1.0
2008 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2009 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2010 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2011 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2012 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2013 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2014 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GRATANGEN (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 20 0.0 17.6 0.0
1981 19 0.0 16.7 0.0
1982 27 0.0 22.6 0.0
1983 28 0.0 24.4 0.0
1984 29 0.0 24.2 0.0
1985 29 0.0 24.7 0.0
1986 27 0.0 20.7 0.0
1987 25 0.0 19.7 0.0
1988 27 0.0 19.7 0.0
1989 33 0.0 25.5 0.0
1990 33 0.0 25.2 0.0
1991 30 0.0 23.3 0.0
1992 19 0.0 14.2 0.0
1993 22 0.0 16.0 0.0
1994 19 0.0 14.1 0.0
1995 20 0.0 14.2 0.0
1996 15 0.0 10.3 0.0
1997 16 0.0 11.2 0.0
1998 16 0.0 11.3 0.0
1999 8 0.0 6.5 0.0
2000 7 0.0 1.6 6.0 0.0
2001 6 0.0 1.4 4.5 0.0
2002 13 0.0 3.0 10.8 0.0
2003 5 0.0 1.2 3.5 0.0
2004 5 0.0 1.2 3.5 0.0
2005 4 0.0 1.1 3.0 0.0
2006 4 0.0 1.0 3.0 0.0
2007 4 0.0 1.0 3.0 0.0
2008 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2009 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2010 4 0.0 1.0 3.5 0.0
2011 4 0.0 1.0 3.5 0.0
2012 4 0.0 1.0 3.5 0.0
2013 4 0.0 0.9 3.5 0.0
2014 4 0.0 1.0 3.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GRATANGEN (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GRATANGEN (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GRATANGEN (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:11 NAV TROMS NAV GRATANGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
89:51:11:11 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME GRATANGEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0