FORVALTNINGSDATABASEN

GJERDRUM, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GJERDRUM (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3 12 15 3 9 12 3 3
1981 6 13 19 6 9 15 4 4
1982 5 14 19 5 9 14 5 5
1983 6 13 19 6 8 14 5 5
1984 6 14 20 6 8 14 6 6
1985 5 18 23 5 9 14 9 9
1986 5 17 22 5 8 13 9 9
1987 5 16 21 5 9 14 7 7
1988 5 16 21 5 9 14 7 7
1989 4 15 19 4 8 12 7 7
1990 4 16 20 3 7 10 1 9 10
1991 5 15 20 4 7 11 1 8 9
1992 5 15 20 4 7 11 1 8 9
1993 6 15 21 5 6 11 1 9 10
1994 4 16 20 3 7 10 1 9 10
1995 4 15 19 3 6 9 1 9 10
1996 6 19 25 4 8 12 2 11 13
1997 4 11 15 3 5 8 1 6 7
1998 7 11 18 6 6 12 1 5 6
1999 3 6 9 2 4 6 1 2 3
2000 3 6 9 3 4 7 2 2
2001 2 7 9 2 5 7 2 2
2002 1 7 8 1 5 6 2 2
2003 1 5 6 1 2 3 3 3
2004 1 6 7 1 3 4 3 3
2005 6 6 3 3 3 3
2006 7 7 4 4 3 3
2007 6 6 3 3 3 3
2008 2 5 7 2 3 5 2 2
2009 1 4 5 1 1 2 3 3
2010 3 3 2 2 1 1
2011 1 5 6 1 3 4 2 2
2012 1 5 6 1 3 4 2 2
2013 1 5 6 1 2 3 3 3
2014 2 4 6 2 1 3 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GJERDRUM (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3.0 10.5 13.5 3.0 9.0 12.0 1.5 1.5
1981 6.0 10.9 16.9 6.0 9.0 15.0 1.9 1.9
1982 5.0 11.8 16.8 5.0 9.0 14.0 2.8 2.8
1983 6.0 10.8 16.8 6.0 8.0 14.0 2.8 2.8
1984 6.0 10.0 16.0 6.0 8.0 14.0 2.0 2.0
1985 5.0 12.3 17.3 5.0 9.0 14.0 3.3 3.3
1986 5.0 12.6 17.6 5.0 8.0 13.0 4.6 4.6
1987 5.0 12.7 17.7 5.0 9.0 14.0 3.7 3.7
1988 5.0 12.6 17.6 5.0 9.0 14.0 3.6 3.6
1989 4.0 11.6 15.6 4.0 8.0 12.0 3.6 3.6
1990 3.5 11.5 15.0 3.0 7.0 10.0 0.5 4.5 5.0
1991 4.5 11.8 16.3 4.0 7.0 11.0 0.5 4.8 5.3
1992 4.5 11.1 15.6 4.0 7.0 11.0 0.5 4.1 4.6
1993 5.5 10.8 16.2 5.0 6.0 11.0 0.5 4.8 5.2
1994 3.5 12.3 15.8 3.0 7.0 10.0 0.5 5.3 5.8
1995 3.5 12.0 15.5 3.0 6.0 9.0 0.5 6.0 6.5
1996 5.4 13.0 18.5 4.0 8.0 12.0 1.5 5.0 6.5
1997 3.5 8.8 12.3 3.0 5.0 8.0 0.5 3.8 4.3
1998 6.5 9.1 15.6 6.0 6.0 12.0 0.5 3.1 3.6
1999 2.5 5.0 7.5 2.0 4.0 6.0 0.5 1.0 1.5
2000 3.0 5.0 8.0 3.0 4.0 7.0 1.0 1.0
2001 2.0 6.0 8.0 2.0 5.0 7.0 1.0 1.0
2002 1.0 6.0 7.0 1.0 5.0 6.0 1.0 1.0
2003 1.0 3.8 4.8 1.0 2.0 3.0 1.8 1.8
2004 1.0 4.8 5.8 1.0 3.0 4.0 1.8 1.8
2005 5.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0
2006 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0
2007 5.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0
2008 2.0 4.5 6.5 2.0 3.0 5.0 1.5 1.5
2009 1.0 2.7 3.7 1.0 1.0 2.0 1.7 1.7
2010 2.7 2.7 2.0 2.0 0.7 0.7
2011 1.0 4.0 5.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0
2012 1.0 4.3 5.3 1.0 3.0 4.0 1.3 1.3
2013 1.0 3.6 4.6 1.0 2.0 3.0 1.6 1.6
2014 2.0 2.9 4.9 2.0 1.0 3.0 1.9 1.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GJERDRUM (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 15 0.0 13.5 0.0
1981 19 0.0 16.9 0.0
1982 19 0.0 16.8 0.0
1983 19 0.0 16.8 0.0
1984 20 0.0 16.0 0.0
1985 23 0.0 17.3 0.0
1986 22 0.0 17.6 0.0
1987 21 0.0 17.7 0.0
1988 21 0.0 17.6 0.0
1989 19 0.0 15.6 0.0
1990 20 0.0 15.0 0.0
1991 20 0.0 16.3 0.0
1992 20 0.0 15.6 0.0
1993 21 0.0 16.2 0.0
1994 20 0.0 15.8 0.0
1995 19 0.0 15.5 0.0
1996 25 0.0 18.5 0.0
1997 15 0.0 12.3 0.0
1998 18 0.0 15.6 0.0
1999 9 0.0 7.5 0.0
2000 9 0.0 0.8 8.0 0.0
2001 9 0.0 0.8 8.0 0.0
2002 8 0.0 0.7 7.0 0.0
2003 6 0.0 0.5 4.8 0.0
2004 7 0.0 0.6 5.8 0.0
2005 6 0.0 0.5 5.0 0.0
2006 7 0.0 0.5 6.0 0.0
2007 6 0.0 0.4 5.0 0.0
2008 7 0.0 0.5 6.5 0.0
2009 5 0.0 0.3 3.7 0.0
2010 3 0.0 0.2 2.7 0.0
2011 6 0.0 0.4 5.0 0.0
2012 6 0.0 0.4 5.3 0.0
2013 6 0.0 0.4 4.6 0.0
2014 6 0.0 0.4 4.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GJERDRUM (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GJERDRUM (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GJERDRUM (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:10 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I GJERDRUM KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:2:16 NAV AKERSHUS NAV GJERDRUM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.9