FORVALTNINGSDATABASEN

SIGDAL, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SIGDAL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 11 31 18 5 23 2 6 8
1981 22 16 38 20 5 25 2 11 13
1982 22 16 38 20 5 25 2 11 13
1983 22 14 36 20 4 24 2 10 12
1984 18 15 33 18 5 23 10 10
1985 19 15 34 19 5 24 10 10
1986 20 18 38 20 5 25 13 13
1987 21 19 40 21 6 27 13 13
1988 19 24 43 19 8 27 16 16
1989 20 25 45 18 9 27 2 16 18
1990 17 22 39 17 7 24 15 15
1991 17 25 42 16 7 23 1 18 19
1992 17 24 41 15 9 24 2 15 17
1993 18 25 43 15 10 25 3 15 18
1994 14 24 38 12 8 20 2 16 18
1995 13 28 41 12 8 20 1 20 21
1996 13 26 39 12 8 20 1 18 19
1997 13 25 38 12 7 19 1 18 19
1998 14 21 35 13 7 20 1 14 15
1999 15 18 33 13 6 19 2 12 14
2000 11 4 15 9 2 11 2 2 4
2001 9 6 15 8 5 13 1 1 2
2002 8 6 14 8 4 12 2 2
2003 5 4 9 5 2 7 2 2
2004 5 5 10 5 3 8 2 2
2005 5 5 10 5 2 7 3 3
2006 4 4 8 4 3 7 1 1
2007 4 5 9 4 4 8 1 1
2008 4 4 8 4 3 7 1 1
2009 2 5 7 2 4 6 1 1
2010 3 5 8 3 5 8
2011 2 7 9 2 6 8 1 1
2012 3 6 9 3 4 7 2 2
2013 3 8 11 3 6 9 2 2
2014 3 9 12 3 4 7 5 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SIGDAL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19.0 7.6 26.6 18.0 5.0 23.0 1.0 2.6 3.6
1981 21.0 10.0 31.0 20.0 5.0 25.0 1.0 5.0 6.0
1982 21.0 9.6 30.6 20.0 5.0 25.0 1.0 4.6 5.6
1983 21.0 7.8 28.8 20.0 4.0 24.0 1.0 3.8 4.8
1984 18.0 8.7 26.7 18.0 5.0 23.0 3.7 3.7
1985 19.0 8.7 27.7 19.0 5.0 24.0 3.7 3.7
1986 20.0 10.3 30.3 20.0 5.0 25.0 5.3 5.3
1987 21.0 11.5 32.5 21.0 6.0 27.0 5.5 5.5
1988 19.0 13.1 32.1 19.0 8.0 27.0 5.1 5.1
1989 19.0 14.1 33.1 18.0 9.0 27.0 1.0 5.1 6.1
1990 17.0 12.0 29.0 17.0 7.0 24.0 5.0 5.0
1991 16.8 14.5 31.3 16.0 7.0 23.0 0.8 7.5 8.3
1992 16.3 13.7 30.0 15.0 9.0 24.0 1.3 4.7 6.0
1993 16.4 14.8 31.2 15.0 10.0 25.0 1.4 4.8 6.2
1994 12.7 15.6 28.2 12.0 8.0 20.0 0.7 7.6 8.2
1995 12.5 16.2 28.7 12.0 8.0 20.0 0.5 8.2 8.7
1996 12.5 16.0 28.5 12.0 8.0 20.0 0.5 8.0 8.5
1997 12.5 15.2 27.7 12.0 7.0 19.0 0.5 8.2 8.7
1998 13.5 13.1 26.6 13.0 7.0 20.0 0.5 6.1 6.6
1999 14.0 11.9 26.0 13.0 6.0 19.0 1.0 5.9 7.0
2000 10.0 3.1 13.1 9.0 2.0 11.0 1.0 1.1 2.1
2001 8.5 5.5 14.0 8.0 5.0 13.0 0.5 0.5 1.0
2002 8.0 5.3 13.3 8.0 4.0 12.0 1.3 1.3
2003 5.0 3.1 8.1 5.0 2.0 7.0 1.1 1.1
2004 5.0 4.1 9.1 5.0 3.0 8.0 1.1 1.1
2005 5.0 4.0 9.0 5.0 2.0 7.0 2.0 2.0
2006 4.0 3.6 7.6 4.0 3.0 7.0 0.6 0.6
2007 4.0 4.6 8.6 4.0 4.0 8.0 0.6 0.6
2008 4.0 3.6 7.6 4.0 3.0 7.0 0.6 0.6
2009 2.0 4.6 6.6 2.0 4.0 6.0 0.6 0.6
2010 3.0 5.0 8.0 3.0 5.0 8.0
2011 2.0 6.8 8.8 2.0 6.0 8.0 0.8 0.8
2012 3.0 5.6 8.6 3.0 4.0 7.0 1.6 1.6
2013 3.0 7.6 10.6 3.0 6.0 9.0 1.6 1.6
2014 3.0 7.3 10.3 3.0 4.0 7.0 3.3 3.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SIGDAL (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 31 0.0 26.6 0.0
1981 38 0.0 31.0 0.0
1982 38 0.0 30.6 0.0
1983 36 0.0 28.8 0.0
1984 33 0.0 26.7 0.0
1985 34 0.0 27.7 0.0
1986 38 0.0 30.3 0.0
1987 40 0.0 32.5 0.0
1988 43 0.0 32.1 0.0
1989 45 0.0 33.1 0.0
1990 39 0.0 29.0 0.0
1991 42 0.0 31.3 0.0
1992 41 0.0 30.0 0.0
1993 43 0.0 31.2 0.0
1994 38 0.0 28.2 0.0
1995 41 0.0 28.7 0.0
1996 39 0.0 28.5 0.0
1997 38 0.0 27.7 0.0
1998 35 0.0 26.6 0.0
1999 33 0.0 26.0 0.0
2000 15 0.0 1.2 13.1 0.0
2001 15 0.0 1.1 14.0 0.0
2002 14 0.0 1.0 13.3 0.0
2003 9 0.0 0.6 8.1 0.0
2004 10 0.0 0.7 9.1 0.0
2005 10 0.0 0.7 9.0 0.0
2006 8 0.0 0.5 7.6 0.0
2007 9 0.0 0.6 8.6 0.0
2008 8 0.0 0.5 7.6 0.0
2009 7 0.0 0.5 6.6 0.0
2010 8 0.0 0.5 8.0 0.0
2011 9 0.0 0.6 8.8 0.0
2012 9 0.0 0.6 8.6 0.0
2013 11 0.0 0.7 10.6 0.0
2014 12 0.0 0.8 10.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SIGDAL (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SIGDAL (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.4
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SIGDAL (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:25 NAV BUSKERUD NAV SIGDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.4
4:7:15:6:10 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SIGDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
89:51:4:38 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SIGDAL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0