FORVALTNINGSDATABASEN

HURUM, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HURUM (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 30 50 20 14 34 16 16
1981 24 35 59 23 16 39 1 19 20
1982 22 36 58 22 17 39 19 19
1983 21 36 57 21 18 39 18 18
1984 17 41 58 17 16 33 25 25
1985 19 41 60 19 15 34 26 26
1986 22 42 64 22 13 35 29 29
1987 22 42 64 21 16 37 1 26 27
1988 19 41 60 17 16 33 2 25 27
1989 20 39 59 17 14 31 3 25 28
1990 22 43 65 19 16 35 3 27 30
1991 19 48 67 16 17 33 3 31 34
1992 19 51 70 15 18 33 4 33 37
1993 15 55 70 12 21 33 3 34 37
1994 14 59 73 10 20 30 4 39 43
1995 13 62 75 9 25 34 4 37 41
1996 10 58 68 7 23 30 3 35 38
1997 13 50 63 11 23 34 2 27 29
1998 10 42 52 10 16 26 26 26
1999 7 40 47 6 20 26 1 20 21
2000 7 16 23 7 12 19 4 4
2001 9 16 25 9 11 20 5 5
2002 8 17 25 8 10 18 7 7
2003 8 14 22 8 5 13 9 9
2004 8 13 21 7 9 16 1 4 5
2005 5 16 21 5 10 15 6 6
2006 5 12 17 5 5 10 7 7
2007 8 12 20 8 8 16 4 4
2008 9 12 21 8 10 18 1 2 3
2009 11 15 26 11 12 23 3 3
2010 7 16 23 7 10 17 6 6
2011 2 9 11 2 6 8 3 3
2012 3 8 11 3 5 8 3 3
2013 4 6 10 4 4 8 2 2
2014 4 8 12 4 6 10 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HURUM (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.0 21.2 41.2 20.0 14.0 34.0 7.2 7.2
1981 23.8 24.7 48.5 23.0 16.0 39.0 0.8 8.7 9.5
1982 22.0 25.3 47.3 22.0 17.0 39.0 8.3 8.3
1983 21.0 26.7 47.7 21.0 18.0 39.0 8.7 8.7
1984 17.0 26.1 43.1 17.0 16.0 33.0 10.1 10.1
1985 19.0 25.9 44.8 19.0 15.0 34.0 10.9 10.9
1986 22.0 24.8 46.8 22.0 13.0 35.0 11.8 11.8
1987 21.0 26.0 47.0 21.0 16.0 37.0 0.1 10.0 10.1
1988 18.0 26.6 44.6 17.0 16.0 33.0 1.0 10.6 11.6
1989 18.0 25.1 43.1 17.0 14.0 31.0 1.0 11.1 12.1
1990 20.0 27.1 47.2 19.0 16.0 35.0 1.0 11.1 12.2
1991 16.2 30.6 46.8 16.0 17.0 33.0 0.2 13.6 13.8
1992 15.3 31.8 47.0 15.0 18.0 33.0 0.3 13.8 14.1
1993 12.2 32.5 44.7 12.0 21.0 33.0 0.2 11.5 11.7
1994 10.6 37.7 48.3 10.0 20.0 30.0 0.6 17.7 18.3
1995 9.4 39.5 48.8 9.0 25.0 34.0 0.4 14.5 14.8
1996 7.2 38.9 46.1 7.0 23.0 30.0 0.2 15.9 16.1
1997 11.1 36.8 48.0 11.0 23.0 34.0 0.1 13.8 13.9
1998 10.0 27.9 37.9 10.0 16.0 26.0 11.9 11.9
1999 6.8 30.5 37.3 6.0 20.0 26.0 0.8 10.5 11.3
2000 7.0 14.3 21.3 7.0 12.0 19.0 2.3 2.3
2001 9.0 14.3 23.3 9.0 11.0 20.0 3.3 3.3
2002 8.0 14.8 22.8 8.0 10.0 18.0 4.8 4.8
2003 8.0 11.3 19.3 8.0 5.0 13.0 6.3 6.3
2004 7.6 11.9 19.5 7.0 9.0 16.0 0.6 2.9 3.5
2005 5.0 14.3 19.3 5.0 10.0 15.0 4.3 4.3
2006 5.0 10.3 15.3 5.0 5.0 10.0 5.3 5.3
2007 8.0 10.6 18.6 8.0 8.0 16.0 2.6 2.6
2008 8.8 11.5 20.3 8.0 10.0 18.0 0.8 1.5 2.3
2009 11.0 13.6 24.6 11.0 12.0 23.0 1.6 1.6
2010 7.0 13.1 20.1 7.0 10.0 17.0 3.1 3.1
2011 2.0 7.8 9.8 2.0 6.0 8.0 1.8 1.8
2012 3.0 6.8 9.8 3.0 5.0 8.0 1.8 1.8
2013 4.0 5.1 9.1 4.0 4.0 8.0 1.1 1.1
2014 4.0 7.1 11.1 4.0 6.0 10.0 1.1 1.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HURUM (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 50 0.0 41.2 0.0
1981 59 0.0 48.5 0.0
1982 58 0.0 47.3 0.0
1983 57 0.0 47.7 0.0
1984 58 0.0 43.1 0.0
1985 60 0.0 44.8 0.0
1986 64 0.0 46.8 0.0
1987 64 0.0 47.0 0.0
1988 60 0.0 44.6 0.0
1989 59 0.0 43.1 0.0
1990 65 0.0 47.2 0.0
1991 67 0.0 46.8 0.0
1992 70 0.0 47.0 0.0
1993 70 0.0 44.7 0.0
1994 73 0.0 48.3 0.0
1995 75 0.0 48.8 0.0
1996 68 0.0 46.1 0.0
1997 63 0.0 48.0 0.0
1998 52 0.0 37.9 0.0
1999 47 0.0 37.3 0.0
2000 23 0.0 0.9 21.3 0.0
2001 25 0.0 1.0 23.3 0.0
2002 25 0.0 1.0 22.8 0.0
2003 22 0.0 0.8 19.3 0.0
2004 21 0.0 0.7 19.5 0.0
2005 21 0.0 0.8 19.3 0.0
2006 17 0.0 0.6 15.3 0.0
2007 20 0.0 0.7 18.6 0.0
2008 21 0.0 0.8 20.3 0.0
2009 26 0.0 1.0 24.6 0.0
2010 23 0.0 0.8 20.1 0.0
2011 11 0.0 0.4 9.8 0.0
2012 11 0.0 0.4 9.8 0.0
2013 10 0.0 0.4 9.1 0.0
2014 12 0.0 0.5 11.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HURUM (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.1
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HURUM (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.1
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HURUM (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:14 NAV BUSKERUD NAV HURUM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.1
89:51:4:16 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HURUM KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0