FORVALTNINGSDATABASEN

NØTTERØY, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NØTTERØY (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35 35 70 35 19 54 16 16
1981 34 40 74 32 21 53 2 19 21
1982 39 37 76 38 19 57 1 18 19
1983 37 40 77 36 18 54 1 22 23
1984 40 41 81 36 17 53 4 24 28
1985 39 41 80 36 17 53 3 24 27
1986 32 43 75 30 18 48 2 25 27
1987 36 43 79 34 19 53 2 24 26
1988 37 50 87 32 17 49 5 33 38
1989 54 48 102 50 16 66 4 32 36
1990 53 49 102 49 19 68 4 30 34
1991 32 56 88 29 22 51 3 34 37
1992 32 56 88 28 28 56 4 28 32
1993 35 59 94 31 26 57 4 33 37
1994 33 55 88 29 25 54 4 30 34
1995 33 63 96 30 29 59 3 34 37
1996 30 62 92 29 27 56 1 35 36
1997 29 57 86 27 26 53 2 31 33
1998 32 64 96 28 29 57 4 35 39
1999 35 70 105 31 33 64 4 37 41
2000 18 28 46 17 23 40 1 5 6
2001 19 30 49 17 25 42 2 5 7
2002 16 34 50 15 27 42 1 7 8
2003 13 31 44 13 25 38 6 6
2004 13 30 43 13 25 38 5 5
2005 12 29 41 12 24 36 5 5
2006 5 19 24 5 18 23 1 1
2007 8 19 27 8 17 25 2 2
2008 7 19 26 7 16 23 3 3
2009 9 17 26 9 13 22 4 4
2010 7 16 23 7 12 19 4 4
2011 6 15 21 6 10 16 5 5
2012 5 17 22 5 12 17 5 5
2013 6 19 25 4 15 19 2 4 6
2014 6 18 24 4 11 15 2 7 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NØTTERØY (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.0 27.0 62.0 35.0 19.0 54.0 8.0 8.0
1981 33.4 31.5 64.9 32.0 21.0 53.0 1.4 10.5 11.9
1982 38.5 29.2 67.7 38.0 19.0 57.0 0.5 10.2 10.7
1983 36.5 29.8 66.4 36.0 18.0 54.0 0.5 11.8 12.4
1984 36.7 28.5 65.2 36.0 17.0 53.0 0.7 11.5 12.2
1985 37.2 28.6 65.8 36.0 17.0 53.0 1.2 11.6 12.8
1986 30.6 29.4 60.0 30.0 18.0 48.0 0.6 11.4 12.0
1987 34.6 30.2 64.8 34.0 19.0 53.0 0.6 11.2 11.8
1988 33.6 32.5 66.1 32.0 17.0 49.0 1.6 15.5 17.0
1989 51.0 31.0 82.0 50.0 16.0 66.0 1.0 15.0 16.0
1990 50.0 33.3 83.2 49.0 19.0 68.0 1.0 14.3 15.2
1991 29.4 36.4 65.8 29.0 22.0 51.0 0.4 14.4 14.8
1992 29.3 40.3 69.6 28.0 28.0 56.0 1.3 12.3 13.6
1993 32.5 40.0 72.5 31.0 26.0 57.0 1.5 14.0 15.5
1994 30.3 38.8 69.0 29.0 25.0 54.0 1.3 13.8 15.0
1995 31.0 44.4 75.3 30.0 29.0 59.0 1.0 15.4 16.4
1996 29.2 42.8 72.0 29.0 27.0 56.0 0.2 15.8 16.0
1997 27.7 40.6 68.3 27.0 26.0 53.0 0.7 14.6 15.3
1998 30.0 45.5 75.4 28.0 29.0 57.0 2.0 16.5 18.4
1999 33.5 50.7 84.3 31.0 33.0 64.0 2.5 17.7 20.3
2000 17.5 25.7 43.2 17.0 23.0 40.0 0.5 2.7 3.2
2001 18.3 28.2 46.5 17.0 25.0 42.0 1.3 3.2 4.5
2002 15.5 31.4 46.9 15.0 27.0 42.0 0.5 4.4 4.9
2003 13.0 29.5 42.5 13.0 25.0 38.0 4.5 4.5
2004 13.0 28.4 41.4 13.0 25.0 38.0 3.4 3.4
2005 12.0 27.4 39.4 12.0 24.0 36.0 3.4 3.4
2006 5.0 18.8 23.8 5.0 18.0 23.0 0.8 0.8
2007 8.0 18.3 26.3 8.0 17.0 25.0 1.3 1.3
2008 7.0 17.7 24.7 7.0 16.0 23.0 1.7 1.7
2009 9.0 15.2 24.2 9.0 13.0 22.0 2.2 2.2
2010 7.0 13.9 20.9 7.0 12.0 19.0 1.9 1.9
2011 6.0 12.6 18.6 6.0 10.0 16.0 2.6 2.6
2012 5.0 14.4 19.4 5.0 12.0 17.0 2.4 2.4
2013 5.0 17.0 22.0 4.0 15.0 19.0 1.0 2.0 3.0
2014 5.0 15.3 20.3 4.0 11.0 15.0 1.0 4.3 5.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NØTTERØY (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 70 0.0 62.0 0.0
1981 74 0.0 64.9 0.0
1982 76 0.0 67.7 0.0
1983 77 0.0 66.4 0.0
1984 81 0.0 65.2 0.0
1985 80 0.0 65.8 0.0
1986 75 0.0 60.0 0.0
1987 79 0.0 64.8 0.0
1988 87 0.0 66.1 0.0
1989 102 0.1 82.0 0.0
1990 102 0.1 83.2 0.0
1991 88 0.0 65.8 0.0
1992 88 0.0 69.6 0.0
1993 94 0.1 72.5 0.0
1994 88 0.1 69.0 0.0
1995 96 0.1 75.3 0.0
1996 92 0.1 72.0 0.0
1997 86 0.1 68.3 0.0
1998 96 0.1 75.4 0.0
1999 105 0.1 84.3 0.1
2000 46 0.0 0.9 43.2 0.0
2001 49 0.0 0.9 46.5 0.0
2002 50 0.0 0.9 46.9 0.0
2003 44 0.0 0.8 42.5 0.0
2004 43 0.0 0.8 41.4 0.0
2005 41 0.0 0.8 39.4 0.0
2006 24 0.0 0.4 23.8 0.0
2007 27 0.0 0.5 26.3 0.0
2008 26 0.0 0.4 24.7 0.0
2009 26 0.0 0.4 24.2 0.0
2010 23 0.0 0.4 20.9 0.0
2011 21 0.0 0.3 18.6 0.0
2012 22 0.0 0.4 19.4 0.0
2013 25 0.0 0.4 22.0 0.0
2014 24 0.0 0.4 20.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NØTTERØY (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 15.3
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NØTTERØY (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 15.3
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NØTTERØY (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:7:11 NAV VESTFOLD NAV NØTTERØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 15.3
89:51:4:29 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NØTTERØY KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0