FORVALTNINGSDATABASEN

FYRESDAL, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FYRESDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 19 33 13 7 20 1 12 13
1981 21 18 39 20 7 27 1 11 12
1982 17 20 37 14 7 21 3 13 16
1983 16 19 35 14 5 19 2 14 16
1984 13 9 22 11 2 13 2 7 9
1985 12 8 20 10 2 12 2 6 8
1986 11 10 21 10 2 12 1 8 9
1987 12 8 20 11 2 13 1 6 7
1988 11 9 20 10 3 13 1 6 7
1989 10 12 22 10 3 13 9 9
1990 8 13 21 8 3 11 10 10
1991 10 13 23 9 5 14 1 8 9
1992 10 12 22 6 4 10 4 8 12
1993 11 12 23 8 3 11 3 9 12
1994 6 12 18 4 3 7 2 9 11
1995 7 12 19 4 3 7 3 9 12
1996 8 14 22 5 3 8 3 11 14
1997 7 13 20 4 2 6 3 11 14
1998 8 14 22 5 2 7 3 12 15
1999 8 14 22 5 2 7 3 12 15
2000 6 5 11 4 4 2 5 7
2001 6 5 11 4 4 2 5 7
2002 9 5 14 7 7 2 5 7
2003 11 5 16 9 1 10 2 4 6
2004 14 4 18 13 1 14 1 3 4
2005 15 6 21 13 2 15 2 4 6
2006 15 6 21 14 1 15 1 5 6
2007 15 6 21 13 3 16 2 3 5
2008 15 7 22 14 4 18 1 3 4
2009 15 8 23 12 5 17 3 3 6
2010 15 8 23 14 6 20 1 2 3
2011 15 9 24 14 5 19 1 4 5
2012 13 7 20 13 5 18 2 2
2013 14 5 19 14 3 17 2 2
2014 15 6 21 15 4 19 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FYRESDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.8 12.8 26.6 13.0 7.0 20.0 0.8 5.8 6.6
1981 20.5 12.5 33.0 20.0 7.0 27.0 0.5 5.5 6.0
1982 15.5 12.5 28.0 14.0 7.0 21.0 1.5 5.5 7.0
1983 15.0 11.4 26.4 14.0 5.0 19.0 1.0 6.4 7.4
1984 12.0 5.6 17.6 11.0 2.0 13.0 1.0 3.6 4.6
1985 11.0 4.0 15.0 10.0 2.0 12.0 1.0 2.0 3.0
1986 10.5 5.4 15.9 10.0 2.0 12.0 0.5 3.4 3.9
1987 11.5 4.5 16.0 11.0 2.0 13.0 0.5 2.5 3.0
1988 10.4 5.3 15.8 10.0 3.0 13.0 0.4 2.3 2.8
1989 10.0 6.7 16.7 10.0 3.0 13.0 3.7 3.7
1990 8.0 8.4 16.5 8.0 3.0 11.0 5.4 5.4
1991 9.5 9.0 18.5 9.0 5.0 14.0 0.5 4.0 4.5
1992 7.9 7.8 15.7 6.0 4.0 10.0 1.9 3.8 5.7
1993 9.5 7.0 16.5 8.0 3.0 11.0 1.5 4.0 5.5
1994 5.0 7.5 12.5 4.0 3.0 7.0 1.0 4.5 5.5
1995 5.3 8.5 13.8 4.0 3.0 7.0 1.3 5.5 6.8
1996 6.6 9.1 15.6 5.0 3.0 8.0 1.6 6.1 7.6
1997 5.3 7.5 12.8 4.0 2.0 6.0 1.3 5.5 6.8
1998 6.4 8.0 14.4 5.0 2.0 7.0 1.4 6.0 7.4
1999 6.3 8.6 14.9 5.0 2.0 7.0 1.3 6.6 7.9
2000 5.0 2.5 7.5 4.0 4.0 1.0 2.5 3.5
2001 5.0 2.5 7.5 4.0 4.0 1.0 2.5 3.5
2002 8.0 2.5 10.5 7.0 7.0 1.0 2.5 3.5
2003 10.0 2.7 12.7 9.0 1.0 10.0 1.0 1.7 2.7
2004 13.5 2.2 15.7 13.0 1.0 14.0 0.5 1.2 1.7
2005 14.3 3.7 18.0 13.0 2.0 15.0 1.3 1.7 3.0
2006 14.5 3.6 18.1 14.0 1.0 15.0 0.5 2.6 3.1
2007 14.4 4.2 18.5 13.0 3.0 16.0 1.4 1.2 2.5
2008 14.5 5.5 20.0 14.0 4.0 18.0 0.5 1.5 2.0
2009 13.9 6.5 20.3 12.0 5.0 17.0 1.9 1.5 3.3
2010 14.5 6.7 21.2 14.0 6.0 20.0 0.5 0.7 1.2
2011 14.5 6.7 21.2 14.0 5.0 19.0 0.5 1.7 2.2
2012 13.0 5.7 18.7 13.0 5.0 18.0 0.7 0.7
2013 14.0 3.7 17.7 14.0 3.0 17.0 0.7 0.7
2014 15.0 4.7 19.7 15.0 4.0 19.0 0.7 0.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FYRESDAL (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 33 0.0 26.6 0.0
1981 39 0.0 33.0 0.0
1982 37 0.0 28.0 0.0
1983 35 0.0 26.4 0.0
1984 22 0.0 17.6 0.0
1985 20 0.0 15.0 0.0
1986 21 0.0 15.9 0.0
1987 20 0.0 16.0 0.0
1988 20 0.0 15.8 0.0
1989 22 0.0 16.7 0.0
1990 21 0.0 16.5 0.0
1991 23 0.0 18.5 0.0
1992 22 0.0 15.7 0.0
1993 23 0.0 16.5 0.0
1994 18 0.0 12.5 0.0
1995 19 0.0 13.8 0.0
1996 22 0.0 15.6 0.0
1997 20 0.0 12.8 0.0
1998 22 0.0 14.4 0.0
1999 22 0.0 14.9 0.0
2000 11 0.0 2.0 7.5 0.0
2001 11 0.0 2.1 7.5 0.0
2002 14 0.0 2.6 10.5 0.0
2003 16 0.0 3.0 12.7 0.0
2004 18 0.0 3.3 15.7 0.0
2005 21 0.0 4.0 18.0 0.0
2006 21 0.0 3.6 18.1 0.0
2007 21 0.0 3.7 18.5 0.0
2008 22 0.0 3.7 20.0 0.0
2009 23 0.0 3.9 20.3 0.0
2010 23 0.0 4.2 21.2 0.0
2011 24 0.0 4.5 21.2 0.0
2012 20 0.0 3.7 18.7 0.0
2013 19 0.0 3.6 17.7 0.0
2014 21 0.0 3.9 19.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FYRESDAL (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FYRESDAL (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FYRESDAL (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:18 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I FYRESDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:5:8:3:6 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ARENDAL FENGSEL KLEIVGREND AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
90:2:2:8:7 NAV TELEMARK NAV FYRESDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:12:4 TELEMARK POLITIDISTRIKT FYRESDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 2.7