FORVALTNINGSDATABASEN

Lokalisering av statsansatte

Denne siden viser andelen statsansatte basert på lokalisering i fire kategorier: Oslo, andre fylker i Norge utenom Oslo, utlandet og uspesifisert lokalisering (Forsvaret). Prosentandelene er i forhold til alle statsansatte/alle årsverk i staten.

Vis: Lønnskategori:

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

graf
Lokalisering av statsansatte ( ordinært regulativlønte)
Total Oslo Andre spesifiserte fylker i Norge Utlandet Uspesifisert lokalisering (Forsvaret)
År Antall AntallAndel % AntallAndel % AntallAndel % AntallAndel %
1980 176046 48706 27.7 102427 58.2 492 0.3 24421 13.9
1981 183273 50067 27.3 108120 59.0 684 0.4 24402 13.3
1982 184346 49595 26.9 108323 58.8 623 0.3 25805 14.0
1983 186227 49609 26.6 110010 59.1 672 0.4 25936 13.9
1984 184352 49690 27.0 108478 58.8 645 0.3 25539 13.9
1985 183268 49201 26.8 108032 58.9 773 0.4 25262 13.8
1986 185980 50022 26.9 110015 59.2 744 0.4 25199 13.5
1987 187474 50507 26.9 110568 59.0 729 0.4 25670 13.7
1988 183975 47577 25.9 109813 59.7 696 0.4 25889 14.1
1989 185499 48992 26.4 109533 59.0 675 0.4 26299 14.2
1990 185685 46771 25.2 111740 60.2 669 0.4 26505 14.3
1991 183894 46401 25.2 111335 60.5 708 0.4 25450 13.8
1992 182245 46018 25.3 111181 61.0 706 0.4 24340 13.4
1993 185358 46580 25.1 113475 61.2 725 0.4 24578 13.3
1994 169409 42807 25.3 101394 59.9 733 0.4 24475 14.4
1995 169115 42866 25.3 101867 60.2 711 0.4 23671 14.0
1996 169432 43851 25.9 102374 60.4 668 0.4 22539 13.3
1997 167928 45926 27.3 99114 59.0 656 0.4 22232 13.2
1998 168958 47350 28.0 98340 58.2 661 0.4 22607 13.4
1999 167897 46400 27.6 98849 58.9 698 0.4 21950 13.1
2000 133728 35577 26.6 74455 55.7 625 0.5 23071 17.3
2001 135018 38170 28.3 74979 55.5 620 0.5 21249 15.7
2002 129251 33666 26.0 76829 59.4 680 0.5 18076 14.0
2003 124647 36264 29.1 69686 55.9 694 0.6 18003 14.4
2004 130575 37838 29.0 74787 57.3 3 0.0 17947 13.7
2005 129446 37262 28.8 76270 58.9 616 0.5 15298 11.8
2006 128714 37309 29.0 77363 60.1 649 0.5 13393 10.4
2007 131379 36992 28.2 79111 60.2 659 0.5 14617 11.1
2008 135560 38261 28.2 81445 60.1 618 0.5 15236 11.2
2009 140069 39710 28.4 83951 59.9 643 0.5 15765 11.3
2010 144571 41135 28.5 86672 60.0 654 0.5 16110 11.1
2011 145446 41663 28.6 87072 59.9 663 0.5 16048 11.0
2012 147017 42236 28.7 87820 59.7 637 0.4 16324 11.1
2013 148930 42776 28.7 89317 60.0 629 0.4 16208 10.9
2014 152054 44043 29.0 91014 59.9 621 0.4 16376 10.8

Prosentandelene er i forhold til alle statsansatte (ordinært regulativlønte) i staten.