FORVALTNINGSDATABASEN

Olje- og energidepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 67 43 110 67 33 100 10 10
1981 73 47 120 72 34 106 1 13 14
1982 74 54 128 73 42 115 1 12 13
1983 75 57 132 74 42 116 1 15 16
1984 72 55 127 70 39 109 2 16 18
1985 82 62 144 80 46 126 2 16 18
1986 82 65 147 81 46 127 1 19 20
1987 73 71 144 71 53 124 2 18 20
1988 62 70 132 62 57 119 13 13
1989 68 72 140 67 59 126 1 13 14
1990 65 71 136 64 57 121 1 14 15
1991 65 68 133 64 54 118 1 14 15
1992 63 64 127 62 51 113 1 13 14
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 34 35 36 33 35 38 38
1981 36 34 35 36 32 35 39 38
1982 36 35 35 36 33 35 43 41
1983 35 34 35 35 32 34 39 39
1984 36 36 36 36 34 35 40 39
1985 35 36 35 35 34 35 41 39
1986 35 36 35 35 34 35 40 40
1987 37 36 36 37 34 36 41 40
1988 38 35 37 38 33 36 44 44
1989 38 35 36 38 33 36 44 43
1990 38 36 37 38 34 36 41 41
1991 35 37 36 36 36 36 41 41
1992 35 38 37 35 37 36 43 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.