Forvaltningsdatabasen

Statistisk sentralbyrå

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.07.1876
Relaterte enheter:
  • Det statistiske kontor, Indredepartementet

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1155
Navn: Statistisk sentralbyrå
Kort navn: SSB
Engelsk navn: Statistics Norway
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Annen myndighetsutøving / Forretningsmessig orienterte oppgaver
Overordnet: Finansdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971526920
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon