FORVALTNINGSDATABASEN

Rednings- og beredskapsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1996 Ny via omorganisering

Navn: Rednings- og beredskapsavdelingen
Kort navn: RBA
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Ønsket om en organisatorisk styrking av Justis- og politidepartementets samordningsansvar ble fulgt opp 1. januar 1996 ved at Justis- og politidepartementets ansvar for Redningstjenesten og det sivile beredskap ble samlet i en egen avdeling; Rednings- og beredskapsavdelingen. Ved opprettelsen av avdelingen fikk departementene, fylkesmennene og de øvrige virksomheter med ansvar innen det sivile beredskap et klart definert punkt for samordning.
Kilde: NOU 2006: 6

01.04.2007 Består via omorganisering

Nødnettprosjektet (organisert under FOU-TEAM blir fra 1.4.2007 skilt ut fra avdelingen og lagt til eget direktorat; Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

31.12.2014* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.