FORVALTNINGSDATABASEN

Regjeringsadvokaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12 5 17 12 5 17
1981 13 7 20 13 7 20
1982 13 8 21 13 8 21
1983 12 7 19 11 7 18 1 1
1984 12 8 20 12 8 20
1985 13 8 21 13 8 21
1986 12 9 21 12 9 21
1987 12 8 20 12 8 20
1988 13 9 22 13 9 22
1989 14 11 25 14 10 24 1 1
1990 16 14 30 16 13 29 1 1
1991 15 14 29 15 13 28 1 1
1992 12 12 24 12 12 24
1993 14 16 30 13 15 28 1 1 2
1994 13 16 29 12 15 27 1 1 2
1995 15 18 33 14 14 28 1 4 5
1996 14 20 34 14 16 30 4 4
1997 13 20 33 12 16 28 1 4 5
1998 13 20 33 13 16 29 4 4
1999 16 20 36 14 17 31 2 3 5
2000 17 22 39 17 18 35 4 4
2001 20 17 37 18 14 32 2 3 5
2002 23 23 46 22 18 40 1 5 6
2003 23 24 47 21 16 37 2 8 10
2004 21 22 43 21 15 36 7 7
2005 24 25 49 22 19 41 2 6 8
2006 20 27 47 18 17 35 2 10 12
2007 24 25 49 23 18 41 1 7 8
2008 27 27 54 24 19 43 3 8 11
2009 25 28 53 24 20 44 1 8 9
2010 23 24 47 23 16 39 8 8
2011 23 25 48 22 20 42 1 5 6
2012 23 29 52 22 21 43 1 8 9
2013 21 30 51 21 25 46 5 5
2014 22 32 54 22 24 46 8 8
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 41 38 37 41 38
1981 37 37 37 37 37 37
1982 38 37 38 38 37 38
1983 40 39 39 40 39 40
1984 37 38 38 37 38 38
1985 36 39 37 36 39 37
1986 37 38 37 37 38 37
1987 37 34 36 37 34 36
1988 37 33 35 37 33 35
1989 36 34 35 36 34 35
1990 34 33 33 34 34 34
1991 32 34 33 32 34 33
1992 32 36 34 32 36 34
1993 33 35 34 33 36 34
1994 32 37 35 30 37 34
1995 33 38 36 33 38 36 36
1996 34 36 35 34 36 35
1997 32 36 34 32 35 34 37
1998 32 36 34 32 36 34
1999 31 38 34 30 37 34 36
2000 31 38 35 31 36 33
2001 30 37 33 30 35 32 41
2002 31 36 33 31 34 32 42 40
2003 32 35 33 32 35 33 36 35
2004 32 36 34 32 36 34 36 36
2005 33 36 34 33 36 34 37 35
2006 33 36 35 33 36 35 36 36
2007 33 37 35 33 35 34 43 42
2008 34 37 36 34 36 35 40 39
2009 35 38 36 35 37 36 39 38
2010 36 40 38 36 39 37 42 42
2011 36 38 37 36 37 37 42 40
2012 35 38 37 36 38 37 38 38
2013 36 37 37 36 37 37 40 40
2014 37 38 38 37 38 37 40 40

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.