FORVALTNINGSDATABASEN

Registerenheten i Brønnøysund

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.1988
Relaterte enheter:
  • Sorenskriveren i Brønnøy

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13514
Navn: Registerenheten i Brønnøysund
Kort navn: Brønnøysundregistrene
Engelsk navn: Brønnøysund Register Centre
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Siste registrerte bioppgave (2009): Annen myndighetsutøving / Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1813 Brønnøy
Organisasjonsnummer: 974760673
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon