Forvaltningsdatabasen

Kriminalomsorgens IT-tjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1995 7 3 10 7 3 10
1996 6 6 12 6 6 12
1997 8 5 13 8 5 13
1998 9 6 15 9 6 15
1999 9 8 17 9 7 16 1 1
2000 10 8 18 10 8 18
2001 10 8 18 10 6 16 2 2
2002 11 7 18 11 5 16 2 2
2003 10 9 19 10 7 17 2 2
2004 10 9 19 10 9 19
2005 10 8 18 10 6 16 2 2
2006 11 11 22 11 6 17 5 5
2007 15 14 29 15 8 23 6 6
2008 14 17 31 14 13 27 4 4
2009 21 16 37 20 14 34 1 2 3
2010 21 16 37 20 14 34 1 2 3
2011 21 21 42 20 18 38 1 3 4
2012 21 21 42 20 18 38 1 3 4
2013 22 18 40 22 17 39 1 1
2014 216 196 412 214 195 409 2 1 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1995 37 36 37 36
1996 39 34 36 39 34 36
1997 36 37 36 36 37 36
1998 38 38 38 38 38 38
1999 39 37 38 39 38 39
2000 40 38 39 40 38 39
2001 43 39 41 43 41 42
2002 46 35 42 46 37 43
2003 44 38 41 44 39 42
2004 46 41 43 46 41 43
2005 45 41 43 45 45 45
2006 46 43 44 46 48 47 36 36
2007 44 42 43 44 45 44 38 38
2008 46 42 44 46 44 45
2009 46 45 46 46 46 46
2010 47 45 46 47 44 46
2011 46 43 45 46 44 45
2012 45 43 44 46 42 44
2013 45 45 45 45 46 45
2014 29 29 29 29 29 29

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.