Forvaltningsdatabasen

Politiets data- og materielltjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 106 53 159 105 45 150 1 8 9
2005 105 57 162 104 46 150 1 11 12
2006 109 58 167 106 46 152 3 12 15
2007 112 64 176 111 51 162 1 13 14
2008 118 67 185 116 54 170 2 13 15
2009 127 80 207 124 64 188 3 16 19
2010 160 85 245 157 72 229 3 13 16
2011 168 93 261 164 77 241 4 16 20
2012 171 107 278 164 92 256 7 15 22
2013 184 113 297 173 97 270 11 16 27
2014 199 122 321 190 109 299 9 13 22
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 42 42 42 42 42 42 41 40
2005 42 43 42 42 43 42 42 41
2006 43 43 43 43 44 43 42 41
2007 44 44 44 44 44 44 41 43
2008 44 45 45 44 45 44 44 46
2009 44 44 44 44 44 44 44 45
2010 43 44 43 43 43 43 44 46
2011 44 44 44 44 44 44 42 42
2012 45 44 44 44 43 44 48 45 46
2013 44 43 44 44 43 43 48 45 46
2014 43 43 43 43 43 43 47 44 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.