Forvaltningsdatabasen

Konfliktrådene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 14 45 59 13 25 38 1 20 21
2005 15 44 59 15 30 45 14 14
2006 15 45 60 14 32 46 1 13 14
2007 18 44 62 18 35 53 9 9
2008 18 49 67 18 38 56 11 11
2009 20 48 68 20 38 58 10 10
2010 26 51 77 26 43 69 8 8
2011 27 57 84 27 45 72 12 12
2012 25 57 82 24 48 72 1 9 10
2013 27 71 98 27 59 86 12 12
2014 28 66 94 28 53 81 13 13
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 47 47 47 47 49 48 44 45
2005 46 48 48 46 48 48 47 47
2006 46 48 48 47 48 48 48 47
2007 46 49 48 46 49 48 50 50
2008 45 48 48 45 48 47 50 50
2009 44 47 46 44 46 45 52 52
2010 43 49 47 43 47 46 56 56
2011 43 48 47 43 47 46 50 50
2012 44 50 48 43 49 47 55 56
2013 43 48 47 43 48 46 51 51
2014 45 49 48 45 49 48 49 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.