FORVALTNINGSDATABASEN

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.2004

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13683
Navn: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kort navn: Gjenopptakelseskommisjonen
Engelsk navn: Norwegian Criminal Cases Review Commission
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 985847215
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon