FORVALTNINGSDATABASEN

Spesialenheten for politisaker - Regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2005
Relaterte enheter:
  • Særskilte etterforskningsorgan (SEFO)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13686
Navn: Spesialenheten for politisaker - Regionkontor
Kort navn: Spesialenheten for politisaker - Regionkontor
Engelsk navn: * Special unit, police affairs - Regional offices
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi