FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesmannen i Finnmark

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet per 31.12.2018.

Velg tidspunkt: Dag: Måned: År:

Merk

Denne siden viser alle overordnede og underordnede enheter til gitt enhet (i fet skrifttype). Departementer og underliggende interne departementsorgan vises med blå farge, mens underliggende forvaltningsorgan vises med grønn farge. Tilknyttede selskaper og stiftelser vises med henholdsvis rød og lilla farge. Enheter som representerer etater og grupper vises i lys grå farge.

I hierarkiet er noen lokale statlige enheter (for noen år) vist i kursiv skrift sammen med antallet. I tilfeller der det lokale apparatet er estimert for det gitte året, er dette markert "(est.)". Merk også at hierarkiet for store etater kan være noe forenklet ved bruk av "gruppe-enheter" som vises i lys grå farge.