FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 31.12.2018 (tidspunkt ikke bekreftet)
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13761
Navn: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Kort navn: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Engelsk navn: County Governor of Sogn og Fjordane
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll / Politikkutforming
Tilhører gruppe : Fylkesmannsembetene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1419 Leikanger
Organisasjonsnummer: 974763907
Ogranisjonsprinsipp: Geografi