FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesmannen i Telemark

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Telemark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Telemark
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Telemark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Telemark
01.01.2003 Fylkesmannen i Telemark 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Telemark
01.01.2003 Fylkesmannen i Telemark 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Telemark
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.01.2012 Fylkesmannen i Telemark 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.07.2013 Fylkesmannen i Telemark 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Telemark 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
31.12.2018 Fylkesmannen i Telemark 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
01.01.2019 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 106 Sammenslått av: Fylkesmannen i Telemark