FORVALTNINGSDATABASEN

Oljeskattekontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1983 27 14 41 26 7 33 1 7 8
1984 28 18 46 28 12 40 6 6
1985 33 27 60 31 20 51 2 7 9
1986 32 30 62 31 21 52 1 9 10
1987 34 33 67 33 22 55 1 11 12
1988 35 42 77 34 34 68 1 8 9
1989 39 44 83 38 38 76 1 6 7
1990 13 13 26 13 9 22 4 4
1991 11 9 20 11 8 19 1 1
1992 10 11 21 10 9 19 2 2
1993 12 15 27 12 13 25 2 2
1994 13 14 27 13 11 24 3 3
1995 14 15 29 14 13 27 2 2
2009 21 15 36 21 14 35 1 1
2010 27 17 44 26 16 42 1 1 2
2011 26 17 43 25 15 40 1 2 3
2012 28 15 43 26 13 39 2 2 4
2013 28 15 43 26 13 39 2 2 4
2014 30 16 46 29 14 43 1 2 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1983 42 34 39 42 36 40 32 35
1984 42 36 40 42 36 40 35 35
1985 42 33 38 42 33 39 33 34
1986 42 33 38 43 33 39 34 34
1987 41 33 38 42 33 38 34 34
1988 41 34 37 41 33 37 35 36
1989 41 34 38 41 34 38 38 38
1990 44 41 43 44 41 43
1991 43 41 42 43 42 43
1992 41 38 40 41 39 40
1993 37 36 37 37 37 37
1994 34 38 36 34 38 35
1995 33 36 34 33 36 34
2009 43 42 42 43 41 42
2010 39 41 40 39 40 39
2011 41 42 41 40 39 40
2012 42 42 42 42 40 41
2013 43 41 42 43 39 41
2014 44 42 44 44 39 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1981* Navneendring

Navn: Oljeskattekontoret
Kort navn: Oljeskattektr.

01.01.1981* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Oljeskatteavdelingen skilles ut til eget ligningskontor; Oljeskattekontoret. Avdelingskontor i Sandnes. Oljeskattekontoret er direkte underlagt FTD v/Skattelovavdelingen.

01.01.1990* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Skattedirektoratet
Tilhører gruppe : Sentralskattekontorene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.2008* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Skattedirektoratet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.