FORVALTNINGSDATABASEN

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: Senter for statlig økonomistyring

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1615
Navn: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Kort navn: DFØ
Engelsk navn: * Norwegian Government Agency for Administration and Financial Management
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Finansdepartementet
Type enhet: Etat
Organisasjonsnummer: 986252932
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon