FORVALTNINGSDATABASEN

Administrasjonsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 96 98 194 95 80 175 1 18 19
1991 81 75 156 80 61 141 1 14 15
1992 75 82 157 74 72 146 1 10 11
1993 66 78 144 63 61 124 3 17 20
1994 62 72 134 61 59 120 1 13 14
1995 66 83 149 64 64 128 2 19 21
1996 63 79 142 61 66 127 2 13 15
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 43 41 42 43 39 41 46 45
1991 42 39 41 42 38 40 47 46
1992 40 39 40 40 38 39 46 45
1993 42 40 41 42 40 41 40 40
1994 42 41 42 42 42 42 40 40
1995 43 40 41 43 41 42 40 40
1996 43 40 41 43 40 41 44 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1993 Navneendring

Navn: Administrasjonsdepartementet
Kort navn: AD

Endringen omtales som navneendring jfr. St.prp.nr.1. Tillegg nr. 2 (1992/93) s. 5. I.f.m. denne endringen overføres også Arbeidsavdelingen m/underordnede enheter fra Arbeids og adm.dep. til Kommunal- og arbeidsdep.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.