FORVALTNINGSDATABASEN

Administrasjonsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

35 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
Rådgivende organ Det tekniske beregningsutvalg
1994 Rådgivende organ Spesialutvalget for konkurransesaker
1993 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2)
1993 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Utvalg for gransking av forholdet mellom UNI Storebrand og myndighetene (UNI-1)
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Prisingsutvalget
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Statsselskapslovutvalget
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for ny konkurranselov
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styrereform-utvalget
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Lovstrukturutvalget
1989 Rådgivende organ Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen
1986 1993 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktorgan for attføring
1986 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen
1985 1990 Forhandlingsorgan Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger
1984 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Datapolitisk råd
1984 Delegasjon/Kommisjon Arbeidsutleieutvalget
1984 Forhandlingsorgan Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling
1978 Klage- eller ankeinstans Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten
1977 Rådgivende organ Stavangerutvalget
1974 Klage- eller ankeinstans Statens lønnsutvalg
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Hove leir- og friluftssenter
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Datasentral A/S
1970 Andre oppgaver Utvalget for fordeling av statsstøtte til de polit
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Prisreguleringsfondet for sild
1961 Rådgivende organ Statens fellesblankettutvalg
1956 Rådgivende organ Statens premieringsråd
1954 1993 Rådgivende organ Prisrådet
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for pensjonsordningen for apoteketaten
1947 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker
1945 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidsdirektoratets styre
1917 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Pensjonskasse