FORVALTNINGSDATABASEN

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 1164 2127 3291 847 1353 2200 317 774 1091
2005 1323 2540 3863 961 1607 2568 362 933 1295
2006 1443 2675 4118 1041 1718 2759 402 957 1359
2007 1425 2727 4152 1062 1786 2848 363 941 1304
2008 1520 2878 4398 1112 1968 3080 408 910 1318
2009 1662 3211 4873 1206 2298 3504 456 913 1369
2010 1793 3367 5160 1275 2407 3682 518 960 1478
2011 1745 3299 5044 1201 2264 3465 544 1035 1579
2012 1678 3281 4959 1124 2223 3347 554 1058 1612
2013 1565 3086 4651 1078 2145 3223 487 941 1428
2014 1493 2902 4395 1012 2061 3073 481 841 1322
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 41 41 41 41 42 41 39 41 40
2005 41 42 41 42 42 42 39 41 40
2006 41 42 42 42 42 42 39 41 40
2007 42 42 42 42 43 43 40 41 41
2008 42 42 42 43 43 43 41 42 42
2009 43 42 42 43 42 43 41 42 42
2010 42 43 43 43 43 43 41 42 42
2011 43 43 43 44 44 44 41 42 42
2012 44 44 44 44 44 44 43 43 43
2013 45 45 45 45 45 45 43 44 43
2014 45 45 45 46 45 46 43 45 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.2004 Navneendring

Navn: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Kort navn: Bufetat

Under regionkontorene ligger også

Fagteamene,
barne- og ungdomsinstitusjoner,
fosterhjemstjenesten,
nærmiljøbaserte tiltak og
familievernkontor

01.03.2020 Består via omorganisering

Fra 1. mars 2020 er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker. Bufdir får delegert oppgaven som sentralmyndighet fra Justis- og beredskapsdepartementet i en periode på to år. Etter endt toårsperiode overføres overordnet ansvar for sentralmyndigheten fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.
Kilde: Nyhet | Dato: 28.02.2020 | Bufdir er ny sentralmyndighet for internasjonal barnebortføring
(https://www.regjeringen.no/no/sub/barnebortforing/aktuelt/bufdir-blir-ny-sentralmyndighet-for-internasjonal-barnebortforing/id2691919/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.