FORVALTNINGSDATABASEN

Bufetat - regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2006 1397 2602 3999 996 1660 2656 401 942 1343
2007 1377 2636 4013 1015 1710 2725 362 926 1288
2008 1461 2765 4226 1055 1875 2930 406 890 1296
2009 1597 3099 4696 1144 2201 3345 453 898 1351
2010 1711 3240 4951 1198 2300 3498 513 940 1453
2011 1660 3160 4820 1123 2149 3272 537 1011 1548
2012 1594 3141 4735 1047 2101 3148 547 1040 1587
2013 1465 2870 4335 984 1951 2935 481 919 1400
2014 1389 2665 4054 911 1845 2756 478 820 1298
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2006 41 42 42 42 42 42 39 41 40
2007 42 43 42 42 43 43 40 41 41
2008 42 43 42 43 43 43 41 42 42
2009 43 42 42 43 42 43 42 42 42
2010 42 43 43 43 43 43 41 42 42
2011 43 43 43 44 44 44 42 42 42
2012 44 44 44 44 44 44 43 43 43
2013 45 45 45 45 45 45 43 44 43
2014 45 45 45 46 46 46 44 45 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.2004 Navneendring

Navn: Bufetat - regionkontor
Kort navn: Bufetat - regionkontor

Under regionkontorene ligger også

Fagteamene,
barne- og ungdomsinstitusjoner,
fosterhjemstjenesten,
nærmiljøbaserte tiltak og
familievernkontor

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.