FORVALTNINGSDATABASEN

Fagteam og fosterhjemstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: Fagteam
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 18610
Navn: Fagteam og fosterhjemstjeneste
Kort navn: Fagteam og fosterhjemstjeneste
Engelsk navn: Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs - Teams
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet departement: Barne- og familiedepartementet
Tilhører gruppe : Bufetat - regionkontor
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi