FORVALTNINGSDATABASEN

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 10.02.2006 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 18615
Navn: Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda
Kort navn: Diskrimineringsnemnda
Engelsk navn: * Secretariat of the Anti-Discrimination Tribunal
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 988681954
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon