FORVALTNINGSDATABASEN

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2018 NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
Rapport 2014 Viltvoksende nemnder? Om organisering og regulering av statlige klagenemnder Kalleberg, Annemor, Svein Eriksen, Harald Nybøen
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Hege Skjeie (leder), Ronald Craig, Helga Eggebø, Anne Britt Flemmen, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter, Anders Todal Jenssen, Kjell Erik Lommerud, Marjan Nadim, Sevil Sümer, Mari Teigen, Thomas Michael Walle
Rapport 2011 NOU 2011: 18 Struktur for likestilling Hege Skjeie (leder), Ronald Craig, Helga Eggebø, Anne Britt Flemmen, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter, Anders Todal Jenssen,Kjell Erik Lommerud, Marjan Nadim, Sevil Sümer, Mari Teigen, Thomas Michael Walle
Rapport 2009 NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern— Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Hans Petter Graver (leder), Hege Brækhus, Ronald Craig, Marius Emberland, Bera Ulstein Moseng, Mona Næss, Tolle Stabell, Ann-Marit Sæbønes og Jan Tøssebro
Rapport 2008 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik