FORVALTNINGSDATABASEN

Mattilsynet - distriktskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via omorganisering

Navn: Mattilsynet - distriktskontor
Kort navn: Mattilsynet - distriktskontor
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Tilhører gruppe : Mattilsynet - regionkontor
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1
Relaterte enheter:

Det nye Mattilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av
- Statens næringsmiddeltilsyn
- de kommunale næringsmiddeltilsynene
- Fiskeridirektoratets sjømatkontroll
- Statens dyrehelsetilsyn
- Statens landbrukstilsyn

Den nye etaten har ved oppstarten i 2004 64 distriktskontor spredt over hele landet med totalt ca 940 ansatte. I tillegg har Mattilsynet 8 regionkontor med til sammen 230 ansatte. Disse kontorene koordinerer arbeidet ved tilhørende distriktskontorer. Tre av hovedkontorene fungerer som nasjonale kompetansesentra: Fisk og sjømat (Bergen), Planter og vegetabilsk mat (Ås) og Dyr og animalsk mat (Sandnes). Hovedkontoret i Oslo er ansvarlig for regelverksutvikling, tilsynspolitikk og overordnet koordinering av virksomheten. Hovedkontoret har ca. 130 ansatte.

Distriktsinndeling:
- Pr 2006: 63 distriktskontor
- Pr 2011: 54 distriktskontor

Web: www.mattilsynet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.