FORVALTNINGSDATABASEN

Stiftelsen Norsk Villreinsenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 25.09.2006

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 19840
Navn: Stiftelsen Norsk Villreinsenter
Kort navn: Stiftelsen Norsk Villreinsenter
Engelsk navn: * Norwegian wild reindeer foundation
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet departement: Klima- og miljødepartementet
Overordnet: Miljødirektoratet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 5001 Trondheim
Organisasjonsnummer: 990697809
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon