FORVALTNINGSDATABASEN

Kulturmiljø- og polaravdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1983* Nyopprettelse

Navn: Kulturminnekontoret
Kort navn: Kulturminnektr.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Overordnet: Planavdeling
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1989* Navneendring

Navn: Seksjon for kulturminner
Kort navn: Seksj. for kulturminner.

01.01.1989* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon

01.01.1990* Navneendring

Navn: Kulturminneseksjonen
Kort navn: Kulturminneseksj.

01.01.1990* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1993* Navneendring

Navn: Seksjonen for kulturminner
Kort navn: Seskj. for kult,minn.

01.01.1998* Navneendring

Navn: Seksjon for kulturminner og kulturmiljø (KULT)
Kort navn: KULT

01.01.2000 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling

Seksjon for kulturminner og kulturmiljø skilles ut fra Avdeling for biomangfold, friluftsliv og kulturminner og etableres som Avdeling for kulturminner og kulturmiljø.Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og poltikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturminneforvaltningen. Arbeidsoppgavene ellers er knyttet til utvikling av juridiske og økonomiske virkemidler, vernesaker etter kulturminneloven, sektorrettet arbeid, kulturminner og by- og tettstedsutvikling, arealsaker etter plan- og bygningsloven og internasjonalt arbeid.

01.01.2000 Navneendring

Navn: Avdeling for kulturminner og kulturmiljø
Kort navn: Avdeling for kulturminner og kulturmiljø

Seksjon for kulturminner og kulturmiljø skilles ut fra Avdeling for biomangfold, friluftsliv og kulturminner og etableres som Avdeling for kulturminner og kulturmiljø.

01.01.2002* Navneendring

Navn: Avdeling for kulturminneforvaltning
Kort navn: Avdeling for kulturminneforvaltning

01.01.2014* Navneendring

Navn: Kulturminneavdelingen
Kort navn: K

01.01.2021* Navneendring

Navn: Kulturmiljøavdelingen
Kort navn: Kulturmiljøavdelingen

Oppgaver:
Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturmiljøfeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, kulturmiljøfredninger og kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder som bl.a. verdensarv (Unesco), EU/EØS. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturmiljøforvaltningen.
Kilde: regjeringen.no, 2021

01.01.2023* Navneendring

Navn: Kulturmiljø- og polaravdelingen
Kort navn: KP

Saksfelt, 2023:
Avdelingen har hovedansvar for strategi- og politikkutvikling for bevaring og bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljø, og for klima og miljø i polar- og nordområdene. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsarv, fartøy, kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap, kulturmiljøfredninger, kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling, forvaltning av miljøet på Svalbard og miljøsamarbeid i polar- og nordområdene. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder som bl.a. verdensarv (Unesco), EU/EØS, Arktis og Antarktis. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Svalbards miljøvernfond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturmiljøforvaltningen.
Kilde: regjeringen.no, jan 2023

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.