FORVALTNINGSDATABASEN

Klimaavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990* Ny via omorganisering

Navn: Avdeling for vannmiljø
Kort navn: Avd. for vannmiljø
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1993* Består via innlemming

Avdeling for luftmiljø og industri legges ned gjennom innlemming I Avdeling for vannmiljø (som endrer navn til Avdeling for vannmiljø, industri og avfallssaker) og Avd. for internasjonalt miljøvern og polarsaker (som endrer navn til Avd. for internasjonalt samarbeid, luftmiljø og polarsaker).

01.01.1993* Navneendring

Navn: Avdeling for vannmiljø, industri og avfallssaker
Kort navn: Av. for vannmiljø/ind/avfall

01.01.1998* Navneendring

Navn: Avdeling for miljødata, forurensninger og miljøeffektivitet (MIF)
Kort navn: MIF

01.01.2002* Navneendring

Navn: Forurensningsavdelingen
Kort navn: Forurensningsavdelingen

01.01.2004* Navneendring

Navn: Avdeling for forurensningssaker
Kort navn: Avdeling for forurensningssaker

01.01.2009* Navneendring

Navn: Avdeling for klima og forurensning
Kort navn: Avdeling for klima og forurensning

01.01.2014* Navneendring

Navn: Klimaavdelingen
Kort navn: Klimaavdelingen

Avdelingen består av 4 enheter, inkludert Regjeringens klima- og skogprosjekt samt en administrativ enhet. Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy.
Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

01.01.2014* Består via omorganisering

Avdelingen framstår som vesentlig endret fra 1.1.2014 sammen med Hav- og forurensningsavdelingen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.