FORVALTNINGSDATABASEN

Polar- og nordområdeseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990* Nyopprettelse

Navn: Polarseksjonen
Kort navn: Polarseksj.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1993* Navneendring

Navn: Seksjonen for polarsaker og samarbeid med Russland
Kort navn: Seksj. for polarsaker/samarb m/Russl.

01.01.2014* Navneendring

Navn: Polar- og nordområdeseksjonen
Kort navn: POLAR

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
I- nternasjonalt miljøvernsamarbeid under Arktisk Råd, i Barentsregionen og Antarktis.
- Bilateralt miljøvernsamarbeid med Russland.
- Koordinering av MDs arbeid med nordområdepolitikken.
- Miljøvernlovgivning og forvaltning av naturmiljøet på Svalbard.
- Polarforskning.
- Etatsstyring av Norsk polarinstitutt, og miljøvernarbeidet hos Sysselmannen på Svalbard.
- Saker angående Framsenteret og polarforskning.
- Samarbeidet under miljøkomiteen i ECE med Environment for Europe prosessen.

01.01.2023* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Saksfelt, 2023:
Seksjonen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polar- og nordområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av klima og miljø på Svalbard, etatsstyring av Norsk Polarinstitutt, Svalbards miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmesteren på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS og Bjørnøen AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel i arbeidet.
Kilde: regjeringen.no, jan 2023

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.