FORVALTNINGSDATABASEN

HR-seksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1998* Ny via sammenslåing

Navn: Personal- og organisasjonsseksjonen (PS)
Kort navn: PS
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2012* Navneendring

Navn: Seksjon for personal og organisasjon
Kort navn: Seksjon for personal og organisasjon

Oppgaer:
Utvikling og gjennomføring av departementets personalpolitikk, kompetanse- og organisasjonsutvikling, personalforvaltning samt koordinering av oppgaver i personalpolitiske spørsmål for underliggende etater.
Kilde: Regjeringen.no

01.01.2014* Navneendring

Navn: Personal- og organisasjonsseksjonen
Kort navn: PS

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Utvikling og gjennomføring av departementets personalpolitikk, kompetanse- og organisasjonsutvikling, personalforvaltning samt koordinering av personalpolitiske oppgaver og spørsmål for underliggende etater.

01.04.2021* Navneendring

Navn: HR-seksjonen
Kort navn: HR

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for intern strategiutvikling og gjennomføring på områdene lønn, ledelse, kompetanse, rekruttering, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, oppfølging av lønnsbudsjett m.m., samt koordinering av personalpolitiske spørsmål for underliggende etater. Enhet for dokumentasjonsforvaltning har ansvar for informasjons- og dokumentforvaltning inkludert brukerstøtte i departementets elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem Websak.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.