FORVALTNINGSDATABASEN

Hamar bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Hamar bispedømme 82 86.6 13.4 0 13 95 9 132
2007 Hamar bispedømme 85 88.2 11.8 0 12 97 9 126
2008 Hamar bispedømme 90 87.8 12.2 0 10 100 10 126
2009 Hamar bispedømme 95 87.4 12.6 0 11 106 10 125
2010 Hamar bispedømme 95 88.4 11.6 0 24 119 10 132
2011 Hamar bispedømme 100 87.0 13.0 0 27 127 11 135
2012 Hamar bispedømme 103 86.4 13.6 0 29 132 11 131
2013 Hamar bispedømme 106 89.6 10.4 0 27 133 12 125
2014 Hamar bispedømme 106 88.7 11.3 0 34 140 12

Kilde: StatRes/SSB.