FORVALTNINGSDATABASEN

Værvarslinga på Vestlandet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Værvarslinga på Vestlandet
Kort navn: DNMI - Vestlandet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1301 Bergen

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt!

01.01.2005 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Lokalisering: 1201 Bergen

Meteorologisk institutt er frå 1. januar 2005 organisert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter. I samband med overgang til nettobudsjettering av Meteorologisk institutt er utgiftsløyvingane samla på post 50.

Utdannings- og forskingsdepartementet har sett i gang ei utgreiing med sikte på å kartleggje dei administrative og økonomiske føresetnadene
for ei eventuell utskilling av den kommersielle verksemda ved Meteorologisk institutt. Departementet tek sikte på å komme tilbake til saka i samband
med revidert nasjonalbudsjett for 2006.
Kilde: St.prp.nr.1 2005-2006

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.